Akreditasyon

akreditasyon
akreditasyon

"Akreditasyon" ve "ECO Label", kalite ve sürdürülebilirlik alanlarında önemli kavramlardır ve her biri belirli standartlara ve kriterlere dayalı değerlendirme ve onay süreçlerini ifade eder. Bununla birlikte, her bir terimin odaklandığı alanlar ve amaçları farklılık gösterir.

Akreditasyon, genellikle bir kuruluşun, bir eğitim programının, laboratuvarın veya herhangi bir kurumun belirli standartlara ve kalite kriterlerine uygunluğunun bağımsız bir otorite tarafından değerlendirilmesi ve onaylanması sürecini tanımlar. Bu süreç, kuruluşların veya programların belirli bir alan veya sektördeki profesyonel standartlara ve yeterliliklere sahip olduğunu gösterir. Akreditasyon, genellikle eğitim, sağlık hizmetleri, laboratuvar testleri ve diğer profesyonel hizmetler gibi çeşitli alanlarda uygulanır.

ECO Label ise, özellikle çevre dostu ürünler ve hizmetler için kullanılan bir sertifika veya etikettir. Bu etiket, ürünün veya hizmetin belirli çevresel standartlara uygun olduğunu gösterir. ECO Label, enerji verimliliği, atık azaltma, sürdürülebilir kaynak kullanımı gibi kriterlere dayalı olarak verilir ve tüketicilere ürünlerin çevre üzerindeki etkisinin düşük olduğunu garanti eder. ECO Label, sürdürülebilir tüketimi teşvik ederek çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunur.

Her iki kavram da, belirli bir kalite ve standart seviyesinin korunmasını ve teşvik edilmesini hedefler, ancak akreditasyon daha geniş bir kapsama sahipken, ECO Label özellikle çevresel sürdürülebilirlikle ilgili ürün ve hizmetlere odaklanır.

Akreditasyon, yerli ve yabancı akreditasyon kuruluşları tarafından, çeşitli yönetim sistemlerinin belgelendirilmesi, ürün ve hizmetlerin belgelendirilmesi ve laboratuvarların belgelendirilmesi çalışmalarını gerçekleştiren kuruluşların, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından tespit edilmiş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve belli aralıklarla denetlenmesi çalışmalarıdır.

Kısaca, akreditasyon kuruluşları tarafından hangi belgelendirme kuruluşlarının hangi standartlar doğrultusunda akredite edildiği şu şekilde özetlenebilir:

 • Yönetim sistemleri belgelendirmesi yapan kuruluşlar, TS EN ISO/IEC 17021 Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar standardına göre akredite edilmektedir. Bu standart çeşitli bölümlerden oluşmaktadır ve her bölüm farklı gereklilikler içindir. Şöyle ki,
 • Bölüm 1 Gereksinimler
 • Bölüm 2 Çevre yönetim sistemlerinin tetkiki ve belgelendirmesi için yeterlilik şartları
 • Bölüm 3 Kalite yönetim sistemlerinin tetkiki ve belgelendirmesi için yetkinlik gereklilikleri
 • Bölüm4 Olay sürdürülebilirliği yönetim sistemlerinin tetkiki ve belgelendirmesi için yeterlilik şartları
 • Bölüm 5 Varlık yönetim sistemlerinin tetkiki ve belgelendirmesi için yeterlilik şartları
 • Bölüm 6 İş sürekliliği yönetimi sistemlerinin tetkiki ve belgelendirilmesi için yeterlilik şartları
 • Ürün belgelendirmesi yapan kuruluşlar, TS EN ISO/IEC 17065 Uygunluk değerlendirmesi - Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar standardına göre akredite edilmektedir.
 • Muayene kuruluşları, TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli tipteki muayene kuruluşların çalıştırılmaları için genel kriterler standardına göre akredite edilmektedir.
 • Laboratuarlar, TS EN ISO/IEC 17025 TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve kalibrasyon laboratuarlarının yeterliliği için genel şartlar standardına göre akredite edilmektedir.
 • Personel belgelendirmesi yapan kuruluşlar, TS EN ISO/IEC 17024 Uygunluk değerlendirmesi - Personel belgelendirmesi yapan kuruluşlar için genel şartlar standardına ve ISO 15189 Tıbbi laboratuvarlar - Kalite ve yeterlilik için şartlar standardına göre akredite edilmektedir.

Kuruluşumuz ECO Label Enstitüsü, belgelendirme hizmetlerini veren kuruluşları, yukarıda açıklanan standartları esas alarak değerlendirmekte ve uygun bulursaakredite etmektedir. Bunun yanı sıra ECO Label Enstitüsü, kendi kuruluş, organizasyon fe faaliyetlerinde, TS ISO/IEC 17011 Uygunluk değerlendirmesi - Uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite eden akreditasyon kurumları için gereklilikler standardı esaslarına tabidir.

ECO Label Enstitüsü, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.