Orman Teknik Komiteleri

Orman Teknik Komiteleri
Orman Teknik Komiteleri

Sürdürülebilir orman yönetimi derken, ormanların yönetiminde insanların bugünkü ihtiyaçların karşılanması yanı sıra, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının da karşılanması ifade edilmektedir. Bu kavram ilk olarak 1990’lı yıllarda dile getirilmeye başlanmıştır.

Orman kaynakları, ülkelerin sürdürülebilir kalkınma çabalarının odak noktasında yer almaktadır. Ormanların yeryüzündeki yayılışı, enerji ve madde döngüsü içindeki rolü, biyokütle içerisindeki payı ve doğrudan yararlı olduğu insan sayısının büyüklüğü bunun belli başlı kirterleridir.

Orman kaynaklarının koruması ve biyolojik çeşitlilik gibi konular, orman ekosisteminin sağlığı bakımından önem taşımaktadır. Sürdürülebilir ormancılık, doğru orman yönetimi anlamına gelmektedir. Sürdürebilirliği değerlendirmek amacı ile belli ölçütler kullanılmaktadır. Örneğin, orman kaynaklarının korunması, zenginleştirilmesi ve bunların küresel karbon döngülerine katkısı, orman ekosistemlerinde biyolojik çeşitliliğin korunması ve zenginleştirilmesi, orman ekosisteminde sağlığın ve canlılığın korunması, ormanın üretime yönelik işlevlerinin korunması ve teşvik edilmesi ve orman yönetiminde toprak ve su gibi koruyucu işlevlerin korunması gibi.

Dünya ormanlarının korunması ve yönetiminin geliştirilmesi için faaliyetler yapan Orman Yönetim Konseyi (FSC), 1990 yılında kurulmuştur. Bu kuruluş, orman ürünlerini üreten, dağıtan ve kullanan kuruluşlar tarafından oluşturulmuştur ve standartlara uyan işletmeleri FSC-CoC Orman Yönetim Sistemi belgesi ile belgelendirmektedir. Bugün, uygun yöntemlerle elde edilen orman ürünlerine FSC etiketi konulmaktadır. FSC-CoC belgesi, orman ürünlerinin iyi orman yönetimi yapılmış alanlardan ve yasal düzenlemeler çerçevesinde elde edilmiş olduğunu kanıtlamaktadır.

ECO Label bünyesinde yer alan orman teknik komiteleri, ormanların sorumluluk duygusu ile yönetilmesi konusunda hem FSC nezdinde hem de diğer kuruluşlar neezdinde çalışmalarını sürdürmektedir. Ayıca orman işletmelerinin FSC-CoC belgelendirmesi konusundaki taleplerini karşılamakta ve destek olmaktadır.

Kuruluşumuz ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.