Akreditasyon Kriterleri

Akreditasyon Kriterleri
Akreditasyon Kriterleri

Kuruluşumuz ECO Label Enstitüsü, talep eden belgelendirme ve muayene kuruluşları ile laboratuvarları akretide ederken başvurduğu temel kriter, kendi çalışma esaslarını düzenleyen TS ISO/IEC 17011 Uygunluk değerlendirmesi - Uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite eden akreditasyon kurumları için gereklilikler standardıdır. Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen bu standart, belgelendirme, muayene ve uygunluk değerlendirme veya laboratuvar hizmeti veren kuruluşları akredite ederken, akreditasyon kuruluşunun nasıl çalışacağını açıklamaktadır.

Kuruluşumuz ECO Label Enstitüsü’nin temel aldığı ikinci kriter, belgelendirme, muayene ve uygunluk değerlendirme veya laboratuvar hizmetleri veren kuruluşların akreditasyonu sırasında ayrı ayrı başvurulan ve Türk Standartları Enstitiüsü tarafından yayınlanmış aşağıdaki standartlardır.Bu standartlar da esas olarak Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilmiştir:

  • ISO/IEC 17021 Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar
  • ISO/IEC 17065 Uygunluk değerlendirmesi - Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar
  • ISO/IEC 17020 Çeşitli tipteki muayene kuruluşların çalıştırılmaları için genel kriterler
  • ISO/IEC 17024 Uygunluk değerlendirmesi - Personel belgelendirmesi yapan kuruluşlar için genel şartlar
  • ISO/IEC 17025 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar
  • ISO 15189 Tıbbi laboratuvarlar - Kalite ve yeterlilik için şartlar

Kuruluşumuz ECO Label Enstitüsü’nün kaliteli ve güvenilir hizmet vermek için temel aldığı diğer akreditasyon kriterleri ise şunlardır:

  • Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) tarafından yayınlanan rehber dokümanlar
  • Avrupa Akreditasyon Birliği (ILAC) tarafından yayınlanan rehber dokümanlar
  • Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) tarafından yayınlanan rehber dokümanlar
  • ECO Lable bünyesinden yayınlanan süreçler ve operasyonel düzenlemeler

Kuruluşumuz ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.