Yeterlilik Çalışmaları

Yeterlilik Çalışmaları
Yeterlilik Çalışmaları

Yeterlilik çalışmaları genel olarak birden fazla laboratuvar arasında yapılan karşılaştırmalardır. Bu tür çalışmalarda, aynı veya benzer konularda, belli koşullar esas alınarak gerçekleştirilen test sonuçları değerlendirilmekte ve ölçüm, test ve analizlerin performansı ve yapılış yöntemleri karşılaştırılmaktadır.

Yeterlilik çalışmalarının sonuçları, söz konusu laboratuvarın belgelendirme çalışmalarında dikkate alınmakta ve bu laboratuvarın ölçüm sonuçları, referans maddelerin değerini tespit etmek için kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmalarda tamamen bilimsel bir yaklaşım izlenmektedir. Laboratuvarın uyguladığı yöntemin validasyonu yapılırken, yöntemin performansı, yani doğruluğu ve kesinliği değerlendirilmektedir.

Kısaca laboratuvarın kalite değerlendirme veya performans çalışmaları olarak kabul edilen yeterlilik çalışmaları, her zaman yapılan ölçümlerin kalitesini değerlendirmek için esas alınmaktadır. Yani yeterlilik testleri, laboratuvarın vereceği sonuçların, başka laboratuvar sonuçları ile karşılaştırılmasına imkan tanımaktadır.

Yeterlilik çalışmaları yapılarak her zaman yapılan ölçüm, test ve analizlerin kalitesi, tarafsız ve bağımsız bir bakış açısı ile değerlendirilmiş olmaktadır. Laboratuvarlar bu sayede, kullanılan cihazlar, ekipmanlar ve yöntemlerin performansı hakkında karşılaştırmalı bilgi edinmiş olmaktadır. Aynı zamanda yerli ve yabancı başka laboratuvar ölçüm, test ve analizlerinin kalitesi hakkında bilgi elde etmektedir.

Birçok laboratuvar, kalite yönetim sistemi oluşturarak ya da dış denetimler ile sonuçlarını düzenli denetleterek, verdikleri hizmetin kalitesini kanıtlamaya çalışmaktadır. Bu çerçevede gerçekleştirilen yeterlilik çalışmaları, laboratuvarların faaliyetlerinin amaca uygunluğunu belirlemede güçlü bir araç olmaktadır.

Yeterlilik çalışmalarının sonuçları, belirli uygulamalar için kalitenin ifadesidir ve akreditasyon kuruluşları, resmi kuruluşlar ve müşteriler tarafından kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra yeterlilik çalışmaları sonuçları, sağlık ve güvenliğe, ticari ilişkilere ve çevresel izlemeye önemli destek sağlamaktadır.

ECO Label Enstitüsü, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.