Akredite Kuruluşlar

Akredite Kuruluşlar
Akredite Kuruluşlar

ECO Lable Enstitüsü tarafından,

  • ISO/IEC 17021 standardı esasları gereğince değerlendirilen yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesi yapacak kuruluşlar,
  • ISO/IEC 17065 standardı esasları gereğince değerlendirilen ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapacak kuruluşlar,
  • ISO/IEC 17024 standardı esasları gereğince değerlendirilen personel belgelendirmesi yapacak kuruluşlar,
  • ISO/IEC 17025 standardı esasları gereğince değerlendirilen test ve kalibrasyon laboratuvarları ve
  • ISO 15189 standardı esasları gereğince değerlendirilen tıbbi laboratuvarlar

akredite kuruluşlardır.

ECO Lable Enstitüsü tarafından yapılan değerlendirme sonrasında uygun bulunan belgelendirme kuruluşları, muayene ve değerlendirme kuruluşları ve laboratuvarlar, bundan böyle tanıtımlarında, ürünlerinde, raporlarında ve her türlü basılı malzemelerinde ECO Label markasını kullanabilirler.

Akreditasyon işlemleri aslında bir kalite altyapısı oluşturmaya yöneliktir. Bu işlem ile, tarafsız ve bağımsız hizmet veren uygunluk belgelendirme kuruluşlarının, değerlendirme kuruluşlarının ve laboratuvarların gerçekleştirdikleri, denetim, muayene, kontrol, ölçüm, test ve analiz çalışmalarının ve bu çalışmalar sonucunda işletmelere verilmek için tanzim edilen, belge ve raporların güvenilirliği ve geçerliliği artırılmış olmaktadır.

Uluslararası düzeyde tasarlanan ve uygulamaya alınan, yukarıda adı geçen standartlar sayesinde, akreditasyon kuruluşlarına yetki verilmektedir. Bu şekilde akredite bir kuruluş tarafından verilmiş uygunluk belgesine sahip bir ürün veya hizmetin, bu ürün için uygulanabilir olan gereklilikleri sağlamış olduğuna yönelik olarak üçüncü kişilere güven verilmiş olmaktadır.

Akreditasyon uygulaması zorunlu bir uygulama değildir. Gönüllülük esasına dayanmaktadır. Yine de işletmelerin rekabet edebilmelerinde ve verimli olmalarında akreditasyon çalışmalarının gücü inkar edilemez. Ayrıca bir takım yasal düzenlemeler ile belli standartlarda yer alan sınırlamalara uyma zorunluğu bulunduğu için bu durumun akredite bir kurulş tarafından kanıtlanmış olması önemli olmaktadır.

Kuruluşumuz ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.