ECO Label Prensipleri

Eco Label Prensipleri
Eco Label Prensipleri

ECO Label, çevresel korumacılığı ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmeye adanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde önde gelen bir ekolojik ürün ve hizmet sertifikasyon programı olarak, gerçekten çevre dostu olmanın ne anlama geldiği konusunda yüksek bir standart belirliyoruz. Sertifikasyon sürecimiz kapsamlıdır ve logomuzu taşıyan ürün ve hizmetlerin çevresel sorumluluk açısından en yüksek standartları karşıladığını garanti eder.

Çevresel Sürdürülebilirlik, ilkelerimizin temelini oluşturur. Yenilenebilir kaynakların kullanılmasını ve atıkların en aza indirilmesini vurguluyoruz. Enerji tasarrufu da ana odaklarımızdan biridir, enerji verimli süreçlerin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını savunuyoruz.

Çevresel Etkiyi Azaltma, sertifikasyonumuzun başka bir temel yönüdür. Hava, su ve toprak kirliliğini en aza indirmek için standartlar belirliyoruz ve ürün ve hizmetlerin karbon ayak izini azaltmaya yönelik uygulamaları teşvik ediyoruz. Bu, sera gazı emisyonlarını azaltan uygulamaları desteklemeyi içerir.

Ürün Güvenliği ve Kalitesi, bizim için son derece önemlidir. Sertifikamız, ürünlerin zararlı kimyasallardan arındırılmış malzemelerden yapıldığını ve hem dayanıklı hem de işlevsel olduğunu garanti eder. Bu yaklaşım, sadece tüketiciler için güvenlik sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ürünlerin uzun ömürlü olmasını teşvik ederek atıkları ve sık sık değiştirmeyi azaltır.

Şeffaflık ve Dürüstlük, etiketleme ve üretim süreçlerinde kritik öneme sahiptir. Sertifikalı ürünlerin ekolojik özellikleri hakkında açık ve doğru bilgiler sunan dürüst etiketlemeyi ısrar ediyoruz. İzlenebilirlik de önemlidir, ürünlerin kökeninin ve üretim süreçlerinin şeffaf ve etik olmasını sağlıyoruz.

Sosyal Sorumluluk, sertifikasyon sürecimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Tedarik zincirinde adil çalışma koşulları ve ücretlerin sağlanması için adil iş uygulamalarını savunuyoruz. Ayrıca, üreticilerin toplum çevre girişimleriyle aktif olarak etkileşimde bulunmalarını teşvik ediyoruz, böylece etkilerini kendi faaliyet alanlarının ötesine taşıyorlar.

Sertifikasyon süreci titizdir ve ürünlerin kaynaktan imhasına kadar olan yaşam döngüsü etkisini kapsamlı bir şekilde değerlendirmeyi içerir. Standartlarımıza uyumun bağımsız denetimlerle doğrulanması sağlanır.

ECO Label sertifikasının elde edilmesinin birçok faydası vardır. Çevresel olarak, koruma çabalarına ve kirliliğin azaltılmasına doğrudan katkıda bulunur. İşletmeler için, marka itibarını artırır ve müşteri güvenini pekiştirir, potansiyel pazar büyümesine yol açabilir. Tüketiciler, satın aldıkları ürünlerin gerçekten çevre dostu olduğundan emin olabilirler.

Çevresel zorlukların sürekli değiştiğinin farkındayız ve bu değişikliklere uyum sağlamak ve yenilikçi sürdürülebilir uygulamaları benimsemek için standartlarımızı sürekli olarak yeniden gözden geçiriyoruz.

ECO Label olarak, ekolojik bütünlük ve sürdürülebilirlik alanında bir simge olarak duruyoruz. Tüketicileri, işletmeleri ve ortakları, hepimiz için daha yeşil bir gelecek oluşturmak üzere bu misyona katılmaya davet ediyoruz.

Çeşitli kalite yönetim sistemlerini belgelendirecek kuruluşların veya ölçüm, test ve muayene işlemleri yapacak kuruluşların ya da bir takım test ve analizler gerçekleştirecek laboratuvarların akredite edilmesi yönünde denetim ve onay işlemlerini gerçekleştiren kuruluşumuz ECO Label, bu hizmetleri belli prensipler doğrutusunda gerçekleştirmektedir.

ECO Label prensipleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Güvenilir olmak
  Bunun için de kuruluşumuz kadrolarında, yeterli kalifikasyonlara sahip denetçiler bulunmaktadır. Bu denetçiler, eğitimli ve mesleki yeterliliğe sahip kişilerdir. Aynı zamanda mantıksal düşünme yeteneğine sahip, ekip çalışmasına yatkın, kendi alanında en son gelişmeleri takip eden ve kalite yönetimi ve akreditasyonu konularında yeterli birikime sahip kişilerdir. En önemlisi bağımsız ve tarafsız olabilmeleridir. Bu sayılan nitelikler, akreditasyon hizmetlerinin yerine getirmesinde çok önemli koşullardır.
 • Sadece ülkemizde değil dünya çapında bir akreditasyon kuruluşu olmak.
  Bu amaçla, Uluslararası Akreditasyon Forumu, Uluslararası Laboratuvar Akreditasyonu Birliği, Avrupa Akreditasyon Birliği ve uluslararası veya bölgesel başka kuruluşlara üye olmuştur. Kuruluşumuz dünyaya açılma ilkesi gereğince dünyanın her yerinde faaliyet gösteren belgelendirme kuruluşlarını, laboratuvarları ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmektedir.
 • Şeffaf bir yönetime sahip olmak ve bunun gereği olarak bütün kuruluşlara eşit, tarafsız ve açık olmak
  Bunu sağlayabildiği için de ECO Label bugün dünya genelinde kabul gören bir akreditasyon kuruluşu olmuştur.
 • Doğaya karşı duyarlı olmak
  Doğal kaynakların tükenmekte olduğu, iklim değişikliklerinin yaşandığı, ekolojik dengenin bozulduğu ve giderek yaşanmaz duruma gelen yerkürenin korunması çalışmalarına katkı vermek amacı ile kuruluşumuz, yerli ve yabancı çevre örgütlerine üye olmuştur ve aktif olarak dünya genelinde yapılan çalışmaları desteklemektedir.
 • Kaliteli hizmet vermek

Kuruluşumuz ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.