ECO Label Prensipleri

Eco Label Prensipleri
Eco Label Prensipleri

Çeşitli kalite yönetim sistemlerini belgelendirecek kuruluşların veya ölçüm, test ve muayene işlemleri yapacak kuruluşların ya da bir takım test ve analizler gerçekleştirecek laboratuvarların akredite edilmesi yönünde denetim ve onay işlemlerini gerçekleştiren kuruluşumuz ECO Label, bu hizmetleri belli prensipler doğrutusunda gerçekleştirmektedir.

ECO Label prensipleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Güvenilir olmak
  Bunun için de kuruluşumuz kadrolarında, yeterli kalifikasyonlara sahip denetçiler bulunmaktadır. Bu denetçiler, eğitimli ve mesleki yeterliliğe sahip kişilerdir. Aynı zamanda mantıksal düşünme yeteneğine sahip, ekip çalışmasına yatkın, kendi alanında en son gelişmeleri takip eden ve kalite yönetimi ve akreditasyonu konularında yeterli birikime sahip kişilerdir. En önemlisi bağımsız ve tarafsız olabilmeleridir. Bu sayılan nitelikler, akreditasyon hizmetlerinin yerine getirmesinde çok önemli koşullardır.
 • Sadece ülkemizde değil dünya çapında bir akreditasyon kuruluşu olmak.
  Bu amaçla, Uluslararası Akreditasyon Forumu, Uluslararası Laboratuvar Akreditasyonu Birliği, Avrupa Akreditasyon Birliği ve uluslararası veya bölgesel başka kuruluşlara üye olmuştur. Kuruluşumuz dünyaya açılma ilkesi gereğince dünyanın her yerinde faaliyet gösteren belgelendirme kuruluşlarını, laboratuvarları ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmektedir.
 • Şeffaf bir yönetime sahip olmak ve bunun gereği olarak bütün kuruluşlara eşit, tarafsız ve açık olmak
  Bunu sağlayabildiği için de ECO Label bugün dünya genelinde kabul gören bir akreditasyon kuruluşu olmuştur.
 • Doğaya karşı duyarlı olmak
  Doğal kaynakların tükenmekte olduğu, iklim değişikliklerinin yaşandığı, ekolojik dengenin bozulduğu ve giderek yaşanmaz duruma gelen yerkürenin korunması çalışmalarına katkı vermek amacı ile kuruluşumuz, yerli ve yabancı çevre örgütlerine üye olmuştur ve aktif olarak dünya genelinde yapılan çalışmaları desteklemektedir.
 • Kaliteli hizmet vermek

Kuruluşumuz ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.