Yapı Malzemeleri Teknik Komiteleri

Yapı Malzemeleri Teknik Komiteleri
Yapı Malzemeleri Teknik Komiteleri

Kuruluşumuz ECO Label, ürün ve hizmet belgelendirme hizmetleri veren kuruluşların akreditasyonu konusunda teknik komiteler bazında çalışmaktadır. Yapı malzemeleri teknik komiteleri de bu amaçla kurulmuştur. Bu komiteler belgelendirme çalışmaları yanında mevcut standartların güncellenmesi ve yeni standartların hazırlanması yönünde de hizmet vermektedir.

Esasen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) de, yapı malzemelerinin temel özelliklerini belirlemekte ve bunlarla ilgili performans beyanlarının ve yapı malzemeleri üzerine CE işaretinin konulmasının kurallarını açıklamaktadır. Ayı zamanda yapı malzemeleri üreten firmaların yükümlülüklerini düzenlemektedir. Söz konusu yasal düzenleme, Avrupa Birliği ülkelerinde yürürlükte olan 305/2011/EU sayılı yapı malzemeleri direktifine uygun şekilde hazırlanmıştır.

Bir yapı malzemesinin temel niteliklerine yönelik performansının Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli değerlendirme esaslarına göre belgelendirilmesi gerekmektedir. Bu konuda muayene ve belgelendirme hizmetleri veren kuruluşların ise mutlaka akredite edilmesi gerekmektedir. Kuruluşumuz ECO Label, yapı malzemeleri konusunda muayene ve uygunluk değerlendirmesi yapacak kuruluşların akreditasyonlarını gerçekleştirmektedir.

Yapı malzemeleri, yukarıda adı geçen yönetmelik ekinde yer alan temel gereklere uygun olarak tasarlanmalıdır. Yapı malzemelerinin temel karakteristikleri, uyumlaştırılmış teknik şartnamelerde, yani uyumlaştırılmış standartlarda ve Avrupa Birliği değerlendirme esaslarında yer almaktadır. Bu kapsamdaki yapı malzemeleri için üretici firmalar malzemeyi piyasaya sunarken performans beyanı düzenlemek zorundadır.

Bu beyanın düzenlenmesi için de akredite bir uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından test ve muayenelerinin yapılması gerekmektedir. İşte bu kuruluşun düzenleyecekleri belge ve raporların dünya genelinde geçerli olmaları, bir akreditasyon kruuluşundan yetki almalarına bağlıdır. ECO Label yapı malzemeleri teknik komiteleri, bu yetkilerin düzenlenmesinde söz sahibidir.

Kuruluşumuz ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.