Sivil Toplum Kuruluşları

Sivil Toplum Kuruluşları
Sivil Toplum Kuruluşları

Kuruluşumuz ECO Label Enstitüsü, bir kısım faaliyetlerinde, danışma organı olarak sivil toplum kuruluşlarından yararlanmaktadır.

Her toplumda, duruma göre bir takım yönetim eksiklikleri ve farklı gereksinimler olabilir. Hükümetlerin yerine getiremediği bu eksiklikler karşısında insanlar, resmi kuruluşlardan bağımsız olarak teşkilatlanıp, sosyal, politik, kültürel, yasal ve çevresel amaçlarla bir takım örgütler kurmaktadır. Hiçbir kar amacı olmayan bu kuruluşlara sivil toplum kuruluşları denmektedir.

Bu kuruluşlar tamamen gönüllü çalışma esasına dayalıdır. Genel olarak dernek, vakıf, sendika ve mesleki kuruluşlar birer sivil toplum kuruluşudur. Bütün dünyada sivil toplum kuruluşları benzer faaliyetler sergiledikleri için, farklı ülkelerin sivil toplum kuruluşları genelde birbirleri ile ilişki durumundadır ve bazen birlikte hareket ederler.

Ülkemizdeki en güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri TEMA vakfıdır. Tam adı Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı olan bir sivil toplum kuruluşu, tamamen çevresel problemlere eğilmekte ve yerkürenin ekolojik dengesinin korunmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Bir başka sivil toplum kuruluşu kısa adı ÇEVKO olan Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı’dır. Doğaya bırakılan atık maddelerin, geri kazanım ile yeniden kullanıma girmesi konusunda çalışmalar yapmaktadır. Ülkemizde ekonomik, sağlıklı ve sürdürülebilir bir geri kazanım sistemi oluşturmak amacı ile kurulmuştır.

Görüldüğü gibi sivil toplum kuruluşlarının temel amacı, bugün yerli ve yabancı standartlar ile korunmaya çalışılan insan sağlığı ve çevre güvenliği gibi konulardır. Kuruluşumuz ECO Label, benzer konularda mevcut standartların iyileştirilmesi ve yeni standartlar oluşturulması gibi çalışmaları yürütürken, her durumda bu sivil toplum kuruluşlarına danışmakta ve bazen ortak çalışmalar yapmaktadır.

Kuruluşumuz ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.