Medya Organları

Medya Organları
Medya Organları

Bilgiye ve habere ulaşmada öncelikli olmak, kişileri ve toplumları her zaman bir adım öne çıkarmıştır. İlk gazeteler ticaret yapan kişierln bilgi alma ihtiyacı ile doğmuştur. Ne kadar çok bilinirse o kadar doğru adımlar atılabileceğigörülmüştür. Ancak zamanla medya sadece gazete olmaktan çıkmıştır.

Önceleri radyo, arkasından televizyon ve bugün internet, medyanın temel taşları olmuştur. Buna rağmen medya her zaman güçlü olmuştur. Prensip olarak bu gücün toplum lehine olması gerekmektedir. Kitlelerin bir konuya ilgi göstermesinde veya göstermemesinde hep medyanın rolü bulunmaktadır.

Günümüzde medyanın temel gücü, gündemi belirlemesidir. Ancak bugün sosyal medyanın ortaya çıkması ile birlikte artık kişiler gündem oluşturma gücüne sahip olmuştur. Aslına bakılırsa yasama, yürütme ve yargı güçlerinden sonra medya dördüncü güç olarak kabul edilmektedir. Ancak medyanın gündem oluşturma gücü, faydalı kullanıldığı zaman yararlıdır. Haklı tepkiler medya ile işlenirse, siyasi gücü elinde bulunduran kişilere kadar ulaşabilir ve gerekli somut adımlar atılabilir.

Bu noktada kuruluşumuz ECO Label Enstütüsü, medyanın yararlı gücünden yararlanmaktadır. Özellikle sosyal medya kaynakları yakından takip edilmekte ve halkın sağlığını ve doğanın güvenliğini ilgilendiren yayınlarda, yeni standart ihtiyaçları veya mevcut standartların iyileştirme ihtiyaçları belirlenmektedir. ECO Label, bu çalışmalarında medya organlarını zaman zaman danışman olarak kullanmaktadır.

Standartların tasarlanması, kolektif bir çalışma gerektirmektedir. Bu çalışmada konu ile ilgisi olan her kesimden temsilciler bir araya getirilir. Bir standart oluşturulurken, duruma göre, sivil toplum kuruluşlarından, sanayi kuruluşlarından, araştırma ve test kuruluşlarından, merkezi ve yerel yönetimlerden, tüketicilerden, üniversitelerden ve medya organlarından temsilciler içeren bir ekip kurulur.

Kuruluşumuz ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.