ECO Label Akreditasyonu

Eco Label Akreditasyonu
Eco Label Akreditasyonu

Tüketilen gıdaların kontrol edilmesi, insan sağlığının izlenmesi, çevre güvenliğinin sağlanması ve daha birçok alanda laboratuvar hizmetlerini kaçınılmaz olarak insanların karşısına çıkarmaktadır. İşletmelerin bir kısmı gereksinimleri doğrultusunda kendi laboratuvar ortamlarını kurmaktadır.

Ancak önemli bir kısmı bu hizmetleri dışarıdan almaktadır. Bağımsız ve tarafsız ölçüm, test ve analiz hizmetleri veren laboratuvarlar, hem işletmelere hem de tüketicilere, çeşitli aşamalarda bu hizmetleri vermektedir. Duruma göre yasal gereksinimleri karşılamak amacı ile de işletmelere hizmet verilmektedir.

Özellikle ithalat ve ihracat işlemleri sırasında bu hizmetlere çok fazla gerek duyulmaktadır.
Genel olarak laboratuvarlar, test ve kalibrasyon hizmetleri veren ve uygunluk değerlendirme çalışmaları yapan kuruluşlardır. Ürünlerin, belirlenmiş standartlara, kriterlere veya alıcı taleplerine uygunluğu, bu laboratuvarlarda yapılacak ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeler sonucunda belgelenmektedir.

Avrupa Birliği’ne katılım çalışmalarının devam ettiği günümüzde laboratuvar hizmetleri daha fazla önem kazanmaktadır. Aslında başka ülkeler ile yapılan ticari işlemlerde de bu durum aynıdır.

Bir ürünün belli koşulları sağladığının beyan edilebilmesi için, bu ürünün belli kriterlere göre uygunluğunun test edilmesi gerekmektedir. Bu testlerin, yetkinliği ve yeterli olduğu kanıtlamış laboratuvarlarda yapılması gerekmektedir. Bir laboratuvarın yetkinliğinin ve yeterli olduğunun kanıtlanması ise akreditasyon sistemi ile olmaktadır. Bu yapılmadığı takdirde tarafların bu ticaretten zarar görmesi mümkündür.

Kuruluşumuz ECO Label Enstitüsü, laboratuvarların akreditasyonu konusunda şu standartları esas almaktadır:

  • ISO/IEC 17025 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar
  • ISO 15189 Tıbbi laboratuvarlar - Kalite ve yeterlilik için şartlar

Bu akreditasyon işlemi ile test hizmetleri veren laboratuvara, uluslararası alanda tanınırlık ve kabul edilebilirlik güvencesi verilmiş olmaktadır.

Kuruluşumuz ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.