Akreditasyon Markası Kullanımı

Akreditasyon Markası Kullanımı
Akreditasyon Markası Kullanımı

ECO Label Enstitüsü tarafından akredite edilen kuruluşlar ve laboratuvarlar, kendilerinin ECO Label Enstitüsü tarafından akredite edildiğini kanıtlamak amacı ile, ECO Label markasını kullanma hakkını kazanmış olmaktadır.

ECO Label markasının kullanımı sadece ECO Label Enstitüsü’ne aittir ve başka kuruluşlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. ECO Label Enstitüsü tarafından akredite edilen kuruluşlar ve laboratuvarlar ECO Label markasını, belgelerinde, raporlarında, akreditasyon faaliyetleri ile ilgili çeşitli çalışmalarda ve kırtasiye malzemelerinde, açıklanan koşullara uygun şekilde kullanabilirler. Bu kuruluşlar, akreditasyon kapsamını ve sınırlarını üçüncü kişilere tam olarak açıklamak zorundadır.

ECO Label markası, ancak ECO Label Enstitüsü tarafından ayıntıları tespit edilen boyutlarda, formatta ve renklerde kullanabilir. Aynı zamanda ECO Label Enstitüsü’nün statüsü hakkında yanlış anlaşmalara neden olacak şekilde kullanılmaması gerekmektedir. Keza ECO Label markası taşıyan her türlü belge ve raporda ECO Label Enstitüsü tarafından akredite edilen faaliyetler açıkça yer almalıdır. Ancak bu koşullarda ECO Label markası, firmanın tanırım, reklam ve benzeri basılı malzemelerinde kullanılabilir.

Akreditasyonu askıya alınan kuruluşlar, ECO Label markası taşıyan belge, rapor ve benzeri yayınları hemen durdurmak zorundadır. Aynı şekilde akreditasyonu iptal edilen kuruluşlar da ECO Label markası taşıyan belge, rapor, promosyon malzemesi, reklam malzemesi ve benzeri dağıtımları hemen durdurmak zorundadır.

ECO Label Enstitüsü, bu markayı taşıyan ölçüm, test, analiz, kalibrasyon ve muayene sonuçlarının ve belgelendirme kararlarının doğru olduğuna yönelik bir sorumluluk taşımamaktadır. Dolayısıyla bu tür belge ve raporların ECO Label Enstitüsü tarafından onaylandığına yönelik bir ifade de kullanılamaz.

Kuruluşumuz ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.