Üniversiteler

universiteler
universiteler

Üniversiteler sadece mesleki eğitim veren kuruluşlar değildir. Üniversitler kaliteli eğitim vermek ve nitelikli elemanlar yetiştirmekle sorumludur, ancak daha büyük sorumlulukları, bütçeleri doğrultusunda araştırmalar yapmaktır. Araştırma yapmak üniversitelerin asli görevlerinden biridir.

Büyük ve köklü üniversitelerimizde bugün hem akademisyenlerin hem de öğrencilerin araştırma yapmaları teşvik edilmektedir. Bu üniversiteler belli bir araştırma politikası belirlemekte, araştırma önceliklerini tespit etmekte ve bu önceliklerle uygun eylem planları hazırlamaktadır. Bu çalışmalar üniversitelerin organizasyonel yapıları içinde, akademik birimler, enstitüler veya uygulama ve araştırma merkezleri tarafından ya da doğrudan öğretim üyelerinin kendi kontrolü altında yürütülmektedir.

Söz konusu araştırmalar için gerek duyulan fiziki ve mali altyapı desteği ise genelde üniversiteler tarafından, ilgili ulusal ve uluslararası araştırma fonlarından sağlanmaktadır.

Günümüzde iş dünyası da üniversitelerden çok şey beklemektedir. Burada önemli nokta, kuramsal bilginin uygulamaya dönüştürülmesi ve bunun sermaye ile buluşturulmasıdır. Bilgi olmadan kaliteli mal ve hizmet üretimi olamaz. Bu konuda iş dünyası ile üniversiteler birlikte çalışmak zorundadır. Bu birliktelik, rekabet gücü yaratmak ve bunu sürdürmek için önemli koşul olan inovasyonun önünü açmaktadır. Bu yüzden üniversitelerde sürdürülen akademik çalışmaların önemli bir kısmı, reel sektörün ihtiyaçları üzerine odaklanmaktadır.

Kuruluşumuz ECO Label Enstitüsü, faaliyetleri sırasında önemli bir danışma organı olan üniversitelerden de faydalanmaktadır. Üniversiteler çok farklı alanlarda, bir yandan bugünün problemleri üzerine eğilirken bir yandan da inovasyon çalışmalarına ağırlık vermektedir. ECO Label, mevcut standartların iyileştirilmesi ve yeni standartların hazırlanması sırasında mutlaka üniversitelelerin araştırma imkanlarından yararlanmaktadır.

Kuruluşumuz ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.