ECO Label Teknik Komiteleri

Eco Label Teknik Komiteleri
Eco Label Teknik Komiteleri

Kuruluşumuz ECO Label Enstitüsü’nün birçok hedefi bulunmaktadır: güvenilir olmak, sadece ülkemizde değil dünya çapında bir akreditasyon kuruluşu olmak, şeffaf bir yönetime sahip olmak ve bunun gereği olarak bütün kuruluşlara eşit, tarafsız ve açık olmak ve kaliteli hizmet vermek. Bu hedeflerine ulaşabilmek için ECO Label, sistematik bir çalışma yöntemi belirlemiştir ve her biri kendi alanında uzmanlaşmış, eğitimli ve deneyimli kişilerin oluşturduğu teknik komiteler kurmuştur.

ECO Label Enstitüsü’nde kurulmuş olan başlıca komiteler şunlardır:

 • Standardizasyon teknik komiteleri
 • Tekstil teknik komiteleri
 • Gıda teknik komiteleri
 • Tarım teknik komiteleri
 • Kimya teknik komiteleri
 • Su teknik komiteleri
 • Yapı malzemeleri teknik komiteleri
 • Kozmetik teknik komiteleri
 • Enerji teknik komiteleri
 • Temizlik teknik komiteleri
 • Deterjan teknik komiteleri
 • Ambalaj teknik komiteleri
 • Maden teknik komiteleri
 • Medikal teknik komiteleri
 • Orman teknik komiteleri

Bu teknik komitelerin başlıca görev ve sorumlulukları şunlardır:

 • Akreditasyon ile ilgili teknik kriterleri, genel ve teknolojik ihtiyaçlar bazında tespit etmek
 • Ürün veya hizmet uygunluk değerlendirmesi yapacak, veya çeşitli yönetim sistemleri belgelendirmesi yapacak, ya da laboratuvarların yetkinliklerini onaylayacak kuruluşların talep ve beklentilerinin uygunluğunu araştırmak
 • Bu talep ve beklentilerin, uluslararası gelişmeler ve yerli ve yabancı standartlar ile uyumlu olmasını araştırmak

Bu gereklilikleri temin etmek için, teknik komitelerde görev yapacak kişilerin yetkin, eğitimli ve deneyimli olması gerekmektedir. Teknik komiteler, beli akreditasyon alanlarında yeterli eğitim, deneyim ve teknik yeterliliğe sahip, ilgili sektörleri çok iyi tanıyan, tarafsız ve bağımsız kişilerden oluşmaktadır.

Teknik komitelerin önemli bir sorumluluğu da ECO Label faaliyetlerinin geliştirilmesine destek olmaktır. Bu amaçla teknik komiteler, kuruluş içinde açıklayıcı, yol gösterici ve düzenleyici yönetmelik ve tebliğler yayınlamaktadır.

Nihayet ECO Label, akreditasyon sektörünün gelişmesi ve güçlenmesi konusunda, yerli ve yabancı akreditasyon kuruluşları ile işbirliğini sürdürmekte, bu konudaki yayınları takip etmekte ve hayata geçirilen yeni yöntemleri ve uygulamaları yakından izlemektedir.

ECO Label Enstitüsü, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.