Uluslararası Danışma Organları

Uluslararası Danışma Organları
Uluslararası Danışma Organları

Kuruluşumuz ECO Label Enstitüsü, her alandaki faaliyetlerinde, kaliteli, hızlı, doğru ve güvenilir hizmet vermek amacı ile birçok kuruluştan danışmanlık almaktadır.

Faaliyetleri sırasında kuruluşumuz ECO Label, başlıca şu danışma organlarından faydalanmaktadır:

  • Sivil toplum kuruluşları
  • Üniversiteler
  • Yerel yönetimler
  • Şirketler
  • Medya organları

Sivil toplum kuruluşları kurulurken, esas olarak toplumun refah seviyesinin yükseltilmesi ve resmi kuruluşların bir şekilde üstesinden gelemediği problemlerin çözüme kavuşturulması gibi çalışmaların yapılması hedeflenmektedir. Bu kuruluşların bir kısmı örneğin insan sağlığı ve çevre güvenliği gibi konulara yoğunlaşır. ECO Label Enstitüsü, çoğu zaman mevcut standartların iyileştirilmesi ve yeni standartlar oluşturulması gibi çalışmaları yürütürken, sivil toplum kuruluşlarına danışmakta ve ortak çalışmalar yapmaktadır.

Üniversiteler kendi alanlarında, bir yandan bugünün problemleri üzerine eğilirken bir yandan da inovasyon çalışmalarına odaklanmaktadır. Esasen araştırma yapmak, üniversitelerin asli görevlerinden biridir. ECO Label Enstitüsü, faaliyetleri sırasında önemli bir danışma organı olan üniversitelerden yararlanmakta ve üniversitelelerin araştırma imkanlarını kullanmaktadır.

Yerel yönetimler, alıcı ortamlara atık bırakarak çevre kirliliği yaratan tesislerin ve faaliyetlerin çevresel etkilerini değerlendirme yetkisine sahiptir. Bu bakımdan ECO Label Enstütüsü, özellikle doğal çevrenin korunması ve toplum sağlığını ilgilendiren konularda yerel yönetimler ile işbirliği yapmaktadır.

Tüketiciler artık işletmelerin, çevre politikalarının varlığı, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve üretimde yerli ve yabancı standartlara uyulması gibi yükümlülüklerini de sorgulamaktadır. Bu yüzden işletmeler, faaliyet yöntemlerini, kalite yönetim sistemlerini ve ürün ve hizmetlerinin uygunluk durumlarını belgelendirmek zorundadır. ECO Label Enstütüsü, şirketlerin bu tür faaliyetlerinden ve sonuçlarından yararlanmaktadır.

Ülke yönetiminde medya artık dördüncü güç kabul edilmektedir. ECO Label Enstütüsü, medyanın faydalı gücünden yararlanmaktadır. Özellikle sosyal medya kaynaklarını yakından takip etmekte ve halkın sağlığını ve doğanın güvenliğini ilgilendiren yayınlarda, yeni standart ihtiyaçları veya mevcut standartların iyileştirme ihtiyaçlarını belirlmektedir.
Bir standart tasarlanırken, duruma göre, sivil toplum kuruluşları, sanayi kuruluşları, araştırma ve test kuruluşları, merkezi ve yerel yönetimler, tüketiciler, üniversiteler ve medya organları önemli birer danışma organı olmaktadır.

ECO Label Enstitüsü, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.