Yerel Yönetimler

Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler

Kamu idaresi bir bütündür ve temel sorumluluk merkezi yönetimin elindedir. Ancak kamu görevleri, merkezi yönetim ile yerel yönetimler tarafından birlikte yerine getirilmektedir. Yerel yönetimler faaliyetlerinde merkezi yönetimin kontrolü altındadır.
Yerel yönetimler gerçekleştirdikleri ve sundukları bütün hizmetlerde, halka en yakın yönetim birimleridir. Kamu hizmetlerinin önemli bir kısmı, yerel yönetimler tarafından yerine getirilmektedir. Dolayısıyla yerel yönetimler eğitimli ve yetkin bir iş gücüne ihtiyaç duymaktadır.

Son yapılan yasal düzenleme ile yerel yönetimler ve bunların merkezi yönetim ile olan ilişkileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir. Bu bakanlık aynı zamanda çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerden sorumlu olduğu için yerel yönetimler, alıcı ortamlara katı, sıvı veya gaz durumunda atık bırakarak çevre kirliliği oluşturan veya oluşturma ihtimali bulunan bütün tesislerin ve faaliyetlerin çevresel etkilerini değerlendirmek yetkisine de sahip olmaktadır.

Sorumluluklar kapsamında yerel yönetimlerin en önemli sorumluluğu çevrenin korunmasıdır. Çevre problemlerinin iki temel dinamiği sanayileşme ve şehirleşmedir. Bu iki dinamiğin neden olduğu problemler daha çok yerleşim alanlarını ilgilendirmektedir ve bu yönüyle yerel yönetimlerin sorumluluğu kapsamındadır.

Yapı izni, su, kanalizasyon ve ulaşım gibi şehirsel altyapı, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve atık yönetimi, şehir içi ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar gibi hizmetler belediyelere verilmiştir.

Bu bakımdan kuruluşumuz ECO Label Enstütüsü, özellikle doğal çevrenin korunması ve toplum sağlığını ilgilendiren konularda yerel yönetimler ile işbirliği yapmaktadır. Bu konularda yeni standartların tasarlanması ve mevcut olanların güncellenmesi çalışmalarında ECO Label yerel yönetimleri danışman olarak kullanmaktadır.

Kuruluşumuz ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.