Tekstil Teknik Komiteleri

Tekstil Teknik Komiteleri
Tekstil Teknik Komiteleri

Kuruluşumuz ECO Label için tekstil teknik komiteleri ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü ülkemiz önemli bir tekstil ihracatçısı ülkedir ve tekstil ürünleri sadece Avrupa Birliği ülkelerine değil dünyanın her yerine gönderilmektedir.

Bu bakımdan ülkemizde tekstil ve konfeksiyon araştırma ve kalite kontrol laboratuvarlarını denetleyecek ve belgelendirecek kuruluşların akreditasyonu da önemli olmaktadır. Kuruluşumuz ECO Label bu sorumluluk duygusu ile hareket ederek, bu yönde hizmet verecek laboratuvarları TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar

tandardına uygun şekilde denetleyecek ve akredite edecek çalışmaları yönlendirmek üzere, tekstil teknik komiteleri kurmuştur.
Bu tür laboratuvarlar sadece üniversite bünyelerinde değil, üretici işletmelerin kendi üretim merkezlerinde de kurulmaktadır. Bu laboratuvarlardan beklenen faydanın elde edilmesi ve düzenleyecekleri sonuç raporlarının dünya genelinde kabul görmeleri, ancak uygun şekilde akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşunun test ve denetimleri ile olmaktadır.

Ancak sağlanacak kapsamlı bir akreditasyon ile, bu laboratuvarlarda yapılan ölçüm, test ve analizlerin altyapısı, güvenilirliği ve sonuçların izlenebilirliği kanıtlanabilir. Bu sayede kamu kuruluşları olsun özel sektör işlemeleri olsun, ülke ekonomisine, üretime, ihracata ve istihdama katkı sağlamış olmaktadır. Tekstil sektörünün daha iyiye gitmesi de bu sayede mümkün olmaktadır.

ECO Label tekstil teknik komitelerinde gerçekleştirilen çalışmalar ile tekstil ve konfeksiyon sektöründe ürün kalitesi iyileştirilmiş olmaktadır. ECO Label, işletmelerin bilimsel ve endüstriyel araştırma geliştirme ve üretim geliştirme çalışmalarına ve uygulama süreçlerine destek olmaktadır.

TS EN ISO/IEC 17025 standardı koşullarını yerine getirecek laboratuvarlar, müşteri beklentilerini karşılayacak içerik, doğruluk ve güvenilirlikte üretim yapabilmektedir.

Kuruluşumuz ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.