ECO Label Hedefleri

ECO Label Hedefleri
ECO Label Hedefleri

Kuruluşumuz ECO Label, şu temel ilkeleri hedef edinmiştir:

  • Yönetim sistemleri belgelendirme çalışmaları için sağlam bir altyapı kurulmasını sağlamak
  • Uygunluk değerlendirme hizmetleri için güçlü bir kadro oluşturmak
  • Laboratuvar test ve analiz hizmetlerinde doğruluk, kesinlik ve kalite konusunda güvenilirlik sağlamak
  • Akredite edilen kuruluşları müşterilere karşısında şeffaf hale getirmek
  • Belge ve raporların güvenilirliğini dünya genelinde sağlamak
  • Uluslararası ticareti kolaylaştırmak

Kuruluşumuz ECO Label’in bir başka önemli hedefi, bölgesel ve uluslararası akreditasyon kuruluşları nezdinde ülkemizi temsil etmektir. Bu amaçla ECO Label bu kuruluşlara üye olacak, gerekli durumlarda yönetimlerinde görev alacak ve bu kuruluşların temsilcisi gibi hareket edecektir.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde akreditasyon kuruluşları, bir yandan tüketicilerde ürün ve hizmetlere olan güveni güçlendirirken bir yandan da insanların bilinçlenmesi konusunda çaba göstermektedir.

Bu arada Dünya Ticaret Örgütü de akreditasyon hizmetlerini desteklemekte ve uluslararası ticaretin kolaylaşması bakımından, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ve laboratuvarların, kabul edilebilir kalite ve güvenilirlikte rapor ve belge düzenlemelerini istemektedir. Bu yüzden kuruluşumuzu ECO Label tarafından belirlenen hedefler ülkemizin de bu alanda ilerlemesi açısından önemlidir.

ECO Label tarafından bu süreçte yapılan çok taraflı tanınma anlaşmaları büyük anlam taşımaktadır. Bu anlaşmalar ile ECO Label ağırlıklı olarak, kalite yönetim sistemleri belgelendirme kuruluşları, test ve muayene kuruluşları, test ve analiz laboratuvarları ve kalibrasyon laboratuvarları alanlarında taraf olmuştur.

Kuruluşumuz ECO Label’in önemli hedeflerinden biri de doğal çevrenin korunmasıdır. Bu yönde faaliyet gösteren yerli ve yabancı kuruluşlara üye olunması ve imkan buldukça aktivitelere katılınması planlanmaktadır.

Kuruluşumuz ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.