Su Teknik Komiteleri

Su Teknik Komiteleri
Su Teknik Komiteleri

Kuruluşumuz ECO Label, ozon tabakasının delinmesi, sera gazlarının oluşumu, iklim değişiklikleri, asit yağmurları, ekolojik dengenin bozulması ve daha birçok çevre problemine karşı duyarlıdır ve sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu çevre problemlerinden en önemlilerinden biri de yeraltı su kaynaklarının ve yüzey sularının kirlenmesi, daha önemlisi yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmasıdır.

Yeryüzündeki su kaynakları giderek azalmaktadır. Bir yandan dünya nüfusunun artması ile birlikte su tüketimi artarken, bir yandan da su kaynakları çeşitli nedenlerle kirlenmektedir. Suyun doğal süreci sırasında suya karışan çeşitli zararlı maddeler, suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini bozmakta ve su kirliliğine neden olmaktadır. Su kirliliğine neden olan başlıca faktörler, nüfus artışı, şehirleşme, sanayileşme ve tarımsal mücadelede kullanılan ilaçlar ve kimyasal gübrelerdir. İşletmelerin birçoğu hala atıklarını arıtmadan doğaya bırakmakta ve bunun sonucu olarak atıklar yağmur suları ile birlikte yeraltı sularına kadar ulaşmaktadır.

Özellikle de tarımsal faaliyetlerde üretimi artırmak için kullanılan kimyasal gübreler ve zararlılar ile mücadelede kullanılan bir takım zehirli kimyasallar yeraltı sularını kirletmektedir.

Suların kirlenmesi, başta insanlar olmak üzere hayvanlar ve bitkileri olumsuz yönde etkilemekte ve canlıların sağlığı tehlikeye sokmaktadır. Birçok hastalığın nedeni, hastalık yapan mikroorganizmalar içeren su kaynaklarıdır.
Kullanım sularının, içme sularının ve atık suların test ve analizleri bu bakımdan çok önemlidir. İşletmeler suların istenen nitelikte olup olmadıklarını belirlemek üzere gelişmiş laboratuvarlarda su analizleri yaptırmaktadır. Bu laboratuvarların düzenledikleri belge ve raporların geçerli olması, akredite olmalarına bağlıdır.

Kuruluşumuz ECO Label, laboratuvarların akreditasyonu konusunda teknik komiteler bazında çalışmaktadır. Su teknik komiteleri bu amaçla oluşturulmuştur. Bu komiteler bir yandan da mevcut standartların güncellenmesi üzerinde çalışmaktadır.
Kuruluşumuz ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.