ECO Label Önemi

Eco Label Önemi
Eco Label Önemi

ECO Label'in önemi, çevresel sürdürülebilirlik ve tüketici bilincinin artırılmasına yönelik geniş bir yelpazede değerlendirilebilir. Bu önem, birkaç temel alanda özetlenebilir:

Çevresel Farkındalığın Artırılması: ECO Label, tüketicilere ürünlerin ve hizmetlerin çevresel etkileri hakkında bilgi sağlayarak, çevresel farkındalığı artırır. Bu, daha bilinçli ve çevre dostu kararlar alınmasını teşvik eder.

 

Sürdürülebilir Üretim Teşviki: ECO Label, üreticileri daha sürdürülebilir üretim yöntemlerini benimsemeye teşvik eder. Bu, kaynak kullanımının azaltılmasını, enerji verimliliğinin artırılmasını ve atıkların azaltılmasını içerir.

 

Piyasa Talebinin Yönlenmesi: ECO Label, çevre dostu ürün ve hizmetlere olan talebi artırır. Bu, üreticilerin çevre standartlarını iyileştirmelerine ve sürdürülebilir ürünler üretmelerine yönelik bir motivasyon kaynağı oluşturur.

 

Şeffaflık ve Güven: ECO Label, ürünlerin çevresel etkileri hakkında şeffaflık sağlayarak tüketicilere güven verir. Bu, ürünlerin gerçek çevresel etkilerinin daha iyi anlaşılmasını sağlar.

 

Çevresel Standartların Belirlenmesi: ECO Label, çevresel sürdürülebilirlik alanında bir standart belirler ve bu alandaki en iyi uygulamaları tanımlar. Bu, hem tüketicilerin hem de üreticilerin beklentilerini şekillendirir.

 

Ekolojik Etkinin Azaltılması: ECO Label ile sertifikalı ürünlerin kullanımı, çevresel etkinin azaltılmasına katkıda bulunur. Bu, karbon ayak izinin azaltılması ve doğal kaynakların korunması gibi faydalar sağlar.

 

Küresel Sürdürülebilirlik Çabalarına Katkı: ECO Label, küresel çevre koruma çabalarına katkıda bulunarak, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada önemli bir rol oynar.

ECO Label'in bu önemi, hem tüketicilere hem de üreticilere yönelik bir bilinç ve sorumluluk duygusu yaratırken, aynı zamanda daha sürdürülebilir bir dünya için somut adımlar atılmasını sağlar.

Akreditasyon kuruluşu olarak ülkemizde ve dünya genelinde çok önemli bir görev üstlenmiş olan kuruluşumuz ECO Label, akreditasyon işlemlerini şu beş temel başlık altında sürdürmeyi hedeflemektedir: Sistem belgelendirme, ürün ve hizmet belgelendirme, laboratuvar hizmetleri, kalibrasyon hizmetleri ve personel belgelendirme.

Aşağıda bu başlıklar altında kısa ayrıntılar yer almaktadır:

 • Sistem belgelendirme
  ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi‎, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem‎ ve ISO 13485 Tıbbi Cihazlar İçin Kalite Yönetim Sistemi gibi çeşitli yönetim sistemleri belgelendirme hizmetlerini veren kuruluşlar ISO 17021 standardı esasları gereğince denetlenmektedir. Bu standart, sistem belgelendirme hizmeti veren kuruluşlar için akreditasyon koşullarını belirlemektedir. ECO Label, sistem belgelendirme hizmeti veren kuruluşların yetkilendirilmesinde bu standardı referans almaktadır.
 • Ürün ve hizmet belgelendirme
  ECO Label, ürün ve hizmetleri belgelemek isteyen kuruluşları, ISO 17065 standardına göre akredite etmektedir. İlk zamanlar bu hizmet sadece Türk Standartları Enstitüsü tarafından verildiği için bugün hala kısaca TSE belgelendirme olarak anılmaktadır.
 • Laboratuvar hizmetleri
  ECO Label, çeşitli ölçüm, test, analiz ve değerlendirme çalışmaları yapacak ve rapor düzenleyecek laboratuvarları ISO 15189 standartlarına uyarak akredite etmektedir. Bu akreditasyon hizmetleri ile, laboratuvarlarda yapılan çalışmaların doğruluğunu kanıtlayan ölçüm güvenilirliği, ölçme altyapısının varlığı, ölçümlerin izlenebilirliği ve ölçüm çalışmalarının homojenliği sağlanmış olmaktadır.
 • Kalibrasyon hizmetleri
  ECO Label, kalibarasyon çalışmaları yapacak laboratuvarları ISO 17025 standartlarına uygun şekilde akredite etmektedir.
 • Personel belgelendirme
  İşletmelere alınacak bir personelin belli bir konu çerçevesinde bilgi ve becerisinin araştırılması ve yeterliliğinin kanıtlanması hizmetlerini veren kuruluşlar ISO 17024 standardına uyularak akredite edilmektedir.

Kuruluşumuz ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.