ECO Label Önemi

Eco Label Önemi
Eco Label Önemi

Akreditasyon kuruluşu olarak ülkemizde ve dünya genelinde çok önemli bir görev üstlenmiş olan kuruluşumuz ECO Label, akreditasyon işlemlerini şu beş temel başlık altında sürdürmeyi hedeflemektedir: Sistem belgelendirme, ürün ve hizmet belgelendirme, laboratuvar hizmetleri, kalibrasyon hizmetleri ve personel belgelendirme.

Aşağıda bu başlıklar altında kısa ayrıntılar yer almaktadır:

 • Sistem belgelendirme
  ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi‎, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem‎ ve ISO 13485 Tıbbi Cihazlar İçin Kalite Yönetim Sistemi gibi çeşitli yönetim sistemleri belgelendirme hizmetlerini veren kuruluşlar ISO 17021 standardı esasları gereğince denetlenmektedir. Bu standart, sistem belgelendirme hizmeti veren kuruluşlar için akreditasyon koşullarını belirlemektedir. ECO Label, sistem belgelendirme hizmeti veren kuruluşların yetkilendirilmesinde bu standardı referans almaktadır.
 • Ürün ve hizmet belgelendirme
  ECO Label, ürün ve hizmetleri belgelemek isteyen kuruluşları, ISO 17065 standardına göre akredite etmektedir. İlk zamanlar bu hizmet sadece Türk Standartları Enstitüsü tarafından verildiği için bugün hala kısaca TSE belgelendirme olarak anılmaktadır.
 • Laboratuvar hizmetleri
  ECO Label, çeşitli ölçüm, test, analiz ve değerlendirme çalışmaları yapacak ve rapor düzenleyecek laboratuvarları ISO 15189 standartlarına uyarak akredite etmektedir. Bu akreditasyon hizmetleri ile, laboratuvarlarda yapılan çalışmaların doğruluğunu kanıtlayan ölçüm güvenilirliği, ölçme altyapısının varlığı, ölçümlerin izlenebilirliği ve ölçüm çalışmalarının homojenliği sağlanmış olmaktadır.
 • Kalibrasyon hizmetleri
  ECO Label, kalibarasyon çalışmaları yapacak laboratuvarları ISO 17025 standartlarına uygun şekilde akredite etmektedir.
 • Personel belgelendirme
  İşletmelere alınacak bir personelin belli bir konu çerçevesinde bilgi ve becerisinin araştırılması ve yeterliliğinin kanıtlanması hizmetlerini veren kuruluşlar ISO 17024 standardına uyularak akredite edilmektedir.

Kuruluşumuz ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.