Gıda Teknik Komiteleri

Gıda Teknik Komiteleri
Gıda Teknik Komiteleri

Gıda güvenliği sistemlerinin ve gıda kalitesinin belgelendirilmesi hizmetlerini veren muayene ve belgelendirme kuruluşlarına ve gıda test ve analizlerini yapan laboratuvarlara büyük sorumluluk düşmektedir. Çünkü gıda demek insanların sağlığı demektir. Muayene ve belgelendirme yapan kuruluşlar ve laboratuvarlar akredite edilirken, kuruluşumuz ECO Label bünyesinde bulunan gıda teknik komitelerine çok iş düşmektedir.

ECO Label yönetimi tarafından oluşturulan gıda teknik komiteleri, genel olarak iki görev üstlenmektedir. Birinci görevleri muayene ve belgelendirme yapan kuruluşlar ve laboratuvarlar tarafından yapılan akreditasyon taleplerini almak, değerlendirmek ve ilgili standartlar ve kriterler çerçevesinde bu talepleri uygun bulmak veya reddetmektir. İkinci görevleri ise, gıda alanında geliştirilmekte olan veya güncellenen standartlar için uluslararası alanda ilgili kuruluşlar nezdinde çalışmalara katılmaktır.

ECO Label gıda teknik komiteleri, diğer komiteler gibi, akreditasyon taleplerini değerlendirmekte, beklentilere uygunluğunu temin etmekte, akreditasyon ile ilgili teknik kriterleri teknolojik ihtiyaçlar doğrultusunda belirlemekte ve akreditasyon talep eden kuruluşların uluslararası gelişmelere ve standartlara uyumlu olmasını sağlamaktadır.
Genel olarak bütük teknik komiteler, akreditasyon alanlarında gerekli deneyim, eğitim ve teknik yeterliliğe sahip kişilerden oluşmaktadır. Gıda teknik komitesinde görevli çalışanlar, aynı zamanda gıda sektörünü iyi bilen, bağımsız ve tarafsız bilirkişilerden oluşmaktadır.

Kuruluşumuz ECO Label, gıda ile ilgili yönetim sistemleri belgelendirmesi yapacak kuruluşların değerlendirmesinde TS ISO/IEC 17011 standardını, gıda ürünlerinin uygunluk belgelendirmesi yapacak kuruluşların değerlendirmesinde ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021 ve ISO/IEC 17065 standartlarını, test ve analiz işlemleri yapacak laboratuvarların değerlendirmesinde ise ISO/IEC 17025 ve ISO 15189 standartlarını esas almaktadır.

Kuruluşumuz ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.