Maden Teknik Komiteleri

Maden Teknik Komiteleri
Maden Teknik Komiteleri

İnsanlık tarihi büyük ölçüde madenciliğin tarihi ile parallelik gösterir. Milattan 7 bin yıl öncesinde Anadolu’da madenler eritilip işlenmiştir. Milattan önce 2000-1200 yılları arasında hüküm süren Hititler’in demiri eritip bir takım aletler yaptıkları biliniyor.

Hitit Kralı’nın Asur Kralı’na kötü hava koşulları yüzünden külçe demir siparişlerini geciktirdiklerini ifade eden tabletler bulunmuştur. Lidyalılar Anadolu’da ilk altın parayı kullanan devlettir. Ergani bakır madenlerinin Fenikeliler tarafından MÖ 2000 yıllarında işletildiği de biliniyor. MÖ 1000 yıllarında ise Marmara Adası’ndan çıkarılan mermerler ile Roma’daki Sen Piyer Kilisesi kolonları ve Roma duvarlarının bir kısmı inşa edilmiştir.

Günümüzde maden araştırma ve çıkarma çalışmaları çok daha teknik yöntemlerle ve araçlarla yapılmaktadır. Madencilik sektörü, hem ekonomiye yaptığı katkılar ile, hem de imalat sektörü gibi diğer sektörlere sağladığı girdiler ile özel bir öneme sahiptir. Yapılan hesaplamalara göre bir otomobilin üretiminde 5 ton maden tüketilmektedir. Bunun büyük bir kısmı demir çeliktir.

Ülkemizin jeolojik ve tektonik yapısı oldukça karmaşıktır ve çok çeşitli maden yatakları bulunmaktadır. Dünya genelinde bugün 90 çeşit maden üretilirken, ülkemizde 60 çeşit maden üretilmektedir. Maden çeşitliliği bakımından ülkemiz onuncu sıradadır, üretim değeri olarak ise 30’lardadır.

Maden araştıran ve çıkaran işletmeler için hem bu faaliyetleri sırasında hem de çıkarılan madenlerin niteliklerinin belirlenmesinde çok fazla ölçüm, test ve analizlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmaların büyük bir kısmı için gelişmiş laboratuvarlar kullanılmaktadır. Ancak hızlı, kaliteli, doğru ve güvenilir sonuçların alınabilmesi için bu laboratuvarların akredite laboratuvarlar olması gerekmektedir.

Kuruluşumuz ECO Label, organizasyonunda yer alan maden teknik komiteleri çalışmaları ile laboratuvarların akreditasyonu konusunda hizmet vermektedir.

Kuruluşumuz ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.