Standardizasyon Teknik Komiteleri

Standardizasyon Teknik Komiteleri
Standardizasyon Teknik Komiteleri

Kuruluşumuz ECO Label’in en önemli komite faaliyetlerinden biri standardizasyon teknik komiteleridir. Bu komiteler, standartların ortak özellikleri itibariyle belli standart grupları için uzmanlık alanlarına sahiptir. Örneğin tekstil sektörü standartları, gıda sektörü standartları, otomotiv sektörü standartları, kimya sektörü standartları, ilaç sektörü standartları, medikal cihazlar sektörü standartları, hatta elektrik ve elektronik ürünler sektörü standartları, hep kendine özgü kriterler ve koşullar içermektedir ve her biri kendine özgü uzmanlık, deneyim ve yetkinlik gerektirmektedir.

Söz konusu standartlar, teknolojilerin gelişmesi paralelinde mutlaka belli aralıklarda revizyonlara ihtiyaç göstermektedir. Yeni üretilen cihazlar, makinalar, ekipmanlar ve malzemeler ve yeni hayata geçirilen yöntemler, her zaman mevcut standartların güncellenmesi, iyileştirilmesi ve yenilenmesi ihtiyacını ortaya çıkardığı gibi, çoğu zaman yeni bir standardın yaratılmasına da ihtiyaç doğurabilir.

Bu konuda Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) başta olmak üzere Avrupa Standartlar Komitesi (CEN) ve Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC) gibi kuruluşlar gerekli çalışmaları başlatmakta ve sürdürmektedir. ECO Label bu konuda söz konusu kuruluşlara destek olmaktadır.

Esas olarak standartlar, ürün ve hizmetlerin üretiminde yol gösterici olmaktadır. Bir ürünün üretilmesi, bir hizmetin verilmesi, bir sürecin yönetilmesi ya da malzemelerin tedarik edilmesi gibi işletmelerin üstlendiği bir dizi faaliyeti kapsar.
Standartlar zorunlu olmaları için tasarlanmazlar. Ancak birçok ülkede, işletmelerin üretim verimliliğini ve kalitesini arttırmak, maliyetleri dengelemek ve müşteri memnuniyeti yaratmak için standartlara uymak gerekli olmaktadır.

Ayrıca insanların sağlığının korunması ve doğal çevrenin güvenliği bakımından bir kısım sınırlamalara uyulması, yasal düzenlemeler ile zorunlu tutulmaktadır.

Kuruluşumuz ECO Label, sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve ürün ve hizmet belgelendirmesi yapacak kuruluşları, bu teknik komitelerin değerlendirme ve kararları doğrulutusunda akredite etmektedir.

Kuruluşumuz ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.