Medikal Teknik Komiteleri

Medikal Teknik Komiteleri
Medikal Teknik Komiteleri

Kuruluşumuz ECO Label, tıbbi cihazlar sektöründeki gelişmeleri yakından izlemektedir. Bu sektör oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahiptir ve gelişmiş teknolojileri içinde barındırmaktadır. Bu açıdan geleneksel ürünler yanında ileri teknoloji olarak bilinen nanoteknoloji ve hücre mühendisliği ürünlerine kadar oldukça geniş ürün çeşidine sahiptir. Gelişen tıbbi cihazlar sayesinde günümüzde hastaneler ve sağlık kuruluşları teknoloji yoğun işletmeler durumuna dönmüştür.

Bugün tıbbi teknoloji, insan sağlığını ilgilendiren birçok problemi teşhis etmek, izlemek, önlemek veya tedavi etmek için kullanılmaktadır. Böyle olunca bilgisayar, elektrik, elektronik, kimya ve makine mühendisliği alanında yaşanan yeniliklerden etkilenmekte ve uygulama alanı bulmaktadır.

Burada en önemli konu bu cihazların kalibrasyonlarının yapılmasıdır. Ancak bu işlemleri yapan kuruluşların da bir akreditasyon kuruluşu tarafından yetkilendirilmesi gerekmektedir. Aksi halde yapılan ölçümler doğru netice vermeyeceği gibi akredite olmayan bir laboratuvarın vereceği sonuçların doğruluğu da şüphe uyandırmaktadır.

Bu bakımdan kuuluşumuz ECO Label tarafından labortatuvarlar akredite edilirken temelde şu iki standart dikkate alınmaktadır:

  • ISO/IEC 17025 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar
  • ISO 15189 Tıbbi laboratuvarlar - Kalite ve yeterlilik için şartlar

Laboratuvarların akreditasyonu konusunda, ECO Label organizasyonunda yer alan medikal teknik komiteler yetkilidir. Bu komiteler hem laboratuvarların akreditasyon talepleri ile ilgilenirken hem de medikal sektör için yayınlanmış standartların güncellenmesi ve yeni standartların oluşturulması konusunda çaba göstermektedir.

Ülkemizde tıbbi aletler sektöründe önemli yasal düzenlemeler ve kurumsal gelişmeler yaşanmaktadır. Sektörün gelişmesinde bu çalışmalar yanı sıra ECO Label medikal teknik komitelerinin de çabaları önemli olmaktadır.

Kuruluşumuz ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.