Tarım Teknik Komiteleri

Tarım Teknik Komiteleri
Tarım Teknik Komiteleri

Geleneksel tarım yöntemlerinde, daha fazla ürün elde etmek, daha hızlı ürün geliştirmek, dolayısıyla daha fazla para kazanmak hırsı ile yapay gübreler ve kimyasal ilaçlar, ölçüsüz, denetimsiz ve sorumsuz bir şekilde tüketilmektedir. Bu ise birçok kötü sonuçlara yol açan ciddi bir problemdir. Yaratılan problemlerin başında, insan sağlığına zarar verilmesi gelmektedir. Bu şekilde bitkilerin içine işleyen zararlı kimyasal maddeler insan vücuduna girmekte ve kansere kadar birçok kötü hastalığa neden olmaktadır. Yaratılan ikinci büyük problem de en az birinci kadar ölümcül olabilen çevre problemleridir. Bu zararlı kimyasallar yüzünden sadece toprak değil, yeraltı ve yüzey suları ve solunan hava da zarar görmektedir. Topak, su ve havanın kirlenmesi ekolojik dengeyi bozmakta, ürün çeşitliliğini ve su kaynaklarını yok etmekte ve yerkürenin giderek daha kötü bir duruma dönüşmesine neden olmaktadır.

Bütün bu olumsuzlukları aşmak için günümüzde sadece resmi kuruluşlar değil özel kuruluşlar da çaba göstermektedir. Yeni üretim yöntemleri, ekolojik üretim (veya organik üretim) çalışmaları, yeni standartlar ve yeni yönetim sistemleri ve yeni yasal düzenlemeler bu çabaların bir sonucudur.

Üretici firmalar bütün bu uygulamalara uygun faaliyet gösterdiklerini kanıtlamak amacı ile muayene ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarının ve laboratuvarların kapısını çalmaktadır. Ancak söz konusu kuruluşlar da, düzenledikleri belge ve raporların geçerliliğini kanıtlamak üzere akredite olmak zorundadır.

Kuruluşumuz ECO Label bu noktada, muayene ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarının ve laboratuvarlarının akreditasyonu konusunda hizmet vermektedir. Bu hizmetleri verirken hem bu kuruluşların denetlenmesi hem de uzmanlık alanları itibariyle yoğunlaşmayı sağlamak amacı ile bünyesinde teknik komiteler kurmuştur. Tarım teknik komiteleri, tarımsal faaliyetlerin türüne bağlı olarak herbiri kendi sorumluluk alanında çalışan komitelerdir.

Kuruluşumuz ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.