ECO Label Faydaları

Eco Label Faydaları
Eco Label Faydaları

ECO Label'in faydaları çok yönlüdür ve hem çevresel hem de ekonomik açıdan önem taşır. Bu faydalar şu şekilde özetlenebilir:

Çevresel Farkındalığın Artırılması: ECO Label, tüketicilerin çevresel sürdürülebilirlik konusunda bilinçlenmelerine yardımcı olur. Bu, daha çevre dostu tüketim alışkanlıklarının benimsenmesine yol açar.

Çevresel Etkinin Azaltılması: ECO Label sertifikalı ürünler, daha düşük karbon ayak izine, azaltılmış atık üretimine ve daha verimli kaynak kullanımına katkıda bulunur.

Piyasa Talebinin Yönlendirilmesi: ECO Label, çevre dostu ürün ve hizmetlere olan talebi artırır, bu da üreticileri daha sürdürülebilir iş uygulamalarını benimsemeye teşvik eder.

Şeffaflık ve Güvenilirlik: ECO Label, ürünlerin çevresel etkileri hakkında şeffaf bilgiler sağlayarak tüketicilere güven verir ve bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.

İşletmeler İçin Pazar Avantajı: ECO Label sertifikası, işletmelere pazarlama ve marka değeri açısından avantaj sağlar. Çevre bilincine sahip tüketiciler, bu etiketi taşıyan ürünleri tercih edebilirler.

Sürdürülebilirlik Standartlarının Belirlenmesi: ECO Label, sektörel bazda çevresel sürdürülebilirlik standartlarını belirler ve bu standartlara ulaşmayı teşvik eder.

Küresel Sürdürülebilirlik Çabalarına Katkı: ECO Label, küresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için önemli bir araçtır ve çevresel koruma çabalarına katkıda bulunur.

Bu faydalar, ECO Label'ın hem tüketiciler hem de üreticiler için önemli bir değer taşıdığını ve sürdürülebilir bir gelecek için kritik bir rol oynadığını göstermektedir.

Kuruluşumuz ECO Label tarafından verilen akreditasyon hizmetleri ile birlikte,

 • Yönetim sistemleri belgelendirmesi yapan kuruluşlar,
 • Ürün ve hizmet uygunluk değerlendirmesi yapan kuruluşlar,
 • Personel belgelendirmesi yapan kuruluşlar ve
 • Ölçüm, test, analiz ve değerlendirme hizmetleri veren laboratuvarlar

birçok fayda elde etmektedir.

Bu kuruluşların aslında faaliyetlerini sürdürmeleri için mutlaka akredite olmaları gerekmiyor. Ancak uluslararası bir akreditasyon kuruluşundan akredite olmaları, hem düzenledikleri belgelerin ve raporların bütün dünyada geçerli olması, hem de hizmet verdikleri işletmelerde güven sağlamaları bakımından akreditasyon önemli olmaktadır.

Bu bakış açısı ile akredite olmakla, bir yandan kuruluşumuz ECO Label’in söz konusu kuruluşlara sağladığı bir yandan da bu kuruluşların işletmelere sağladığı faydalar şu şekilde sıralanabilir:

 • Sürekli iyileştirmeye açık olmak
 • Kaliteli hizmet verilmesini sağlamak
 • Tarafların güvenini kazanmak
 • Riskleri ve maliyetleri düşürmek
 • İlgili yasal düzenlemelere uygunluk sağlamak
 • Yeni gelişmeler ve standartlar konusunda sürekli bilgilenmek
 • Aynı kulvardaki diğer kuruluşlar ile mukayese imkanı yaratmak

Esasen akreditasyonun ana amacı, kaliteyi yükseltmek ve maliyetleri düşürerek verimliliği iyileştirmektir.
Kuruluşumuz ECO Label, bu yönde kuruluşların beklentilerini karşılamak amacı ile uluslararası akreditasyon kuruluşları ile sürekli işbirliği içindedir. Bu kuruluşlardan biri de Uluslararası Akreditasyon Forumu’dur (International Accreditation Forum, IAF). Bu kuruluş, belgelendirme kuruluşlarının akreditasyonu ile ilgilenen kuruluşlar tarafından oluşturulmuştur. Bu kuruluşun Avrupa ayağı Avrupa Akreditasyon Birliği’dir (EA). Kuruluşumuz ECO Label her iki organizasyona da üye olmuştur.

Uluslararası Akreditasyon Forumu 1993 yılında kurulmuştur ve bünyesinde üç temel çalışma grubu bulunmaktadır. Birinci grup, ISO/IEC standartlarını yorumlar ve dokümanlar hazırlar. İkinci grup ise, çok taraflı anlaşmalar ile ilgilenir. Üçüncü grup ise, çevre yönetim sistemleri ve sistem standardlarının ve spesifik uygulamaların tasarımı gibi farklı konularla ilgilenir.

Kuruluşumuz ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.