Şirketler

sirketler
sirketler

Hangi sektörde olursa olsun şirketlerden beklenen, artık sadece kaliteli ve güvenilir ürünler üretmeleri değildir. Toplum, eskisine göre çok daha fazla bilinçlidir ve işletmelerin, bütün üretim süreçlerinde, üretim sonrasında ve ürünlerin atık olmaları durumunda insan sağlığı ve doğal çevrenin korunması konularında ne kadar duyarlılık gösterdiklerini ve ne yaptıklarını takip etmektedir.

Tüketicilerin bir ürün ve hizmet alımında bu kadar bilinçli olmaları, şirketlerin de bu konulara odaklanmalarına neden olmuştur. Tüketiciler işletmelerin, çevre politikalarının olup olmadığı, varsa bunların ne kadar uygulandığını bilmek istemektedir.

Tüketiciler günümüzde işletmelerin, iş sağlığı ve güvenliği konularında sorumluluklarının farkında olup olmadıkları ve bu konularda neler yaptıkları ile de ilgilenmektedir.

Asıl önemlisi tüketiciler, üretilen mal ve hizmetlerin yerli ve yabancı tandartlara ve genel kabul gören üretim yöntemlerine ne kadar uygun olduğunu işletmelerin kanıtlamasını beklemektedir.

Bütün bu beklentiler içinde işletmeler, faaliyet yöntemlerini, kalite yönetim sistemlerini ve ürün ve hizmetlerinin uygunluk durumlarını belgelendirmek zorundadır. Keza bünyeleri içinde kurulu laboratuvarların kalibrasyon ve test güvenliğini de kanıtlamak zorundadır.

Kuruluşumuz ECO Label Enstütüsü, insan sağlığının korunması olsun doğal çevrenin zarar görmemesi olsun, standart geliştirme ve güncelleme çalışmalarında şirketlerin bu tür faaliyetlerinden ve sonuçlarından yararlanmak istemektedir. Yeri geldiği zaman şirket yönetimleri ile işbirliği yapmaktan ve kendilerine danışmaktan çekinmemektedir.

Şirket yönetimleri deneyimlerinden yararlanarak daha gerçekçi ve sonuç odaklı çözümler üretilmektedir. Bu bakımdan ECO Label Enstitüsü, bir kısım faaliyetlerinde, danışma organı olarak şirket yönetimleri ile bilgi alış verişi yapmaktadır.

Kuruluşumuz ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.