Ambalaj Teknik Komiteleri

Ambalaj deyip geçilmemeli. Ambalaj, içine konulan ürünü, ürünün yapısına ve şekline göre en güzel şekilde koruyan ve temiz kalmasını sağlayan bir malzemedir. Aynı zamanda ürünün taşınmasını kolaylaştırır ve ürünün tanıtımını da yapar.

Ambalajlar ilk kullanılmaya başlandığı zamanlarda, sadece içindeki ürünü korunması ve taşınmasını kolaylaştırması hedef alınmıştır.

Ancak günümüzde, içindeki ürünün temiz kalması ve kalitesi bozulmadan saklanması için ambalaja önem verilmektedir. Böyle olduğu için büyük ölçüde insanların bu ürünü almalarında da etkili olmaktadır.

Ambalaj üzerindeki kodlama uygulamaları ile içindeki ürün istenen sürede sağlıklı koşullarda saklanabilmekte, raf ömürleri takip edilebilmekte ve ürünün izlenebilir olması sağlanmaktadır.

Ülkemizde 1960’lı yıllarda ambalaj malzemeleri olarak kağıt, karton, cam ve ahşap kullanılırken, 1970’lerde ambalajın özellikle ihracat işlemlerindeki önemi farkedilmiştir. 1977 yılında Ambalaj Araştırma Merkezi kurulmuş, 1980’lerden itibaren ambalaj sektörü gelişmeye başlamış ve sadece ambalaj üretimi yapan işletmeler kurulmaya başlanmıştır. Bugün neredeyse ambalaj sektörünü kullanmayan sektör yok gibidir.

Cam ambalaj üretiminde hammadde olarak silika kumu, kağıt ve karton ambalaj üretiminde selüloz, plastik ambalaj üretiminde polimer ve ahşap ambalaj üretiminde ağaç kullanılmaktadır. Ancak her durumda gerek üretimde kullanılan hammaddelerin gerekse üretilmiş ambalaj malzemelerinin muayene, test ve kontrolleri önemli olmaktadır.

Burada diğer önemli nokta, bu tür test ve analizleri yapacak laboratuvarların gelişmiş ve akredite laboratuvarlar olmasıdır. Kuruluşumuz ECO Label, bu tür çalışmalar yapan laboratuvarların akreditasyonu konusunda hizmet vermektedir.

ECO Label, hem ürün muayene ve belgelendirme işlemlerinde esas alınan standartların ve test yöntemlerinin belirlenmesi yönünde, hem akreditasyon talep eden laboratuvarların akredite edilmesinde çok yönlü hizmetler vermektedir.

Kuruluşumuz ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.