ECO Label Enstitüsü

Eco Label Enstitüsü
Eco Label Enstitüsü

Akreditasyon işlemi, belgelendirme veya uygunluk değerlendirme çalışması yapacak bir kuruluşun bu faaliyetleri gerçekleştirmesi için gerekli olan koşullara sahip olup olmadığını denetleme ve onaylama işlemidir. Başka bir ifade ile herhangi bir belgelendirme kuruluşunun, ölçüm, test ve muayene işlemleri yapacak bir kuruluşun ya da çeşitli test ve analizler yapacak bir laboratuvarın, bir akreditasyon kuruluşu tarafından belli teknik kriterlere göre yeterli olduğunun denetlenmesi ve onaylaması işlemidir.

Kuruluşumuz ECO Label Enstitüsü bu amaçla kurulmuş bir akreditasyon kuruluşudur ve sadece yerli değil yabancı belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarını ve laboratuvarları da akredite etme yetkisine sahiptir.

ECO Label Enstitüsü’nin ilkeleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Güvenilir olmak
 • Sadece ülkemizde değil dünya çapında bir akreditasyon kuruluşu olmak
 • Şeffaf bir yönetime sahip olmak ve bunun gereği olarak bütün kuruluşlara eşit, tarafsız ve açık olmak
 • Doğaya karşı duyarlı olmak
 • Kaliteli hizmet vermek

Bu ilkeler doğrultusunda hizmet verebilmek için kadrosunda bulunan bütün çalışanların, temel olarak şu temel standartlar ve bunlarla ilgili olan yayınlanmış dokümanlar hakkında bilgili olması gerekmektedir:

 • Akreditasyon kuruluşu ile ilgili TS ISO/IEC 17011 standardı (Uygunluk değerlendirmesi - Uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite eden akreditasyon kurumları için gereklilikler)
 • Uygunluk denetimlerinde kullanılan şu standartlar:
 • ISO/IEC 17020 Çeşitli tipteki muayene kuruluşların çalıştırılmaları için genel kriterler
 • ISO/IEC 17021 Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar
 • ISO/IEC 17065 Uygunluk değerlendirmesi - Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar
 • ISO/IEC 17024 Uygunluk değerlendirmesi - Personel belgelendirmesi yapan kuruluşlar için genel şartlar
 • ISO/IEC 17025 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar
 • ISO 15189 Tıbbi laboratuvarlar - Kalite ve yeterlilik için şartlar
  Kalite çalışmaları ile ilgili TS EN ISO 19011 standardı (Kalite ve çevre yönetim sistemleri tetkik kılavuzu)

ECO Label Enstitüsü, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.