ECO Label Tanımı

Eco Label Tanımı
Eco Label Tanımı

Kuruluşumuz ECO Label, ülkemizde test ve muayene çalışmaları yapan ve rapor düzenleyen, kalibrasyon hizmetleri veren ve sertifika düzenleyen, çeşitli yönetim sistemi belgeleri, ürün uygunluk belgeleri ve personel belgeleri tanzim eden kuruluşların ve laboratuvarların, uluslararası alanda geçerli ve güvenilir olmasını sağlayan akredite hizmetleri vermek için kurulmuştur.

Ülkemizde bugüne kadar akreditasyon çalışmalarını yapan tek yetkili kuruluş Türkiye Akreditasyon Kurumu’dur (TÜRKAK). Ancak ABD merkezli ECO Label ekolojik sertifikasyon kuruluşlarına, uygunluk değerlendirme hizmetleri veren kuruluşlara ve laboratuvarlara kuruluşumuz ECO Label de aynı şekilde hizmet vermeye başlamıştır.

ECO Label sadece ülkemizde değil bünya çapında akreditasyon hizmetler vermek üzere kurulmuştur ve bunu sağlamak amacı ile Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ve Avrupa Akreditasyon Birliği (ILAC) ile görüş alışverişleri yapmıştır. Bunun yanı sıra Avrupa Akreditasyon Birliği’ne (EA) ile de görüş alışverişi yapmıştır. Bu şekilde kuruluşumuz tarafından akredite edilen bir kuruluşun düzenleyeceği rapor ve belgeler, tüm Avrupa ülkelerinde ve dünyanın her yerinde geçerli kabul edilmektedir.
Kuruluşumuz tarafından akredite edilen kuruluşlar ECO Label akreditasyon logosunu kullanma hakkını kazanmış olmaktadır.

Bu çerçevede olmak üzere ECO Label tarafından verilen akreditasyon hizmetleri şu dört başlık altında toplanmaktadır:

  • Sistem belgelendirme
  • Ürün ve hizmet belgelendirme
  • Laboratuvar test ve analizleri
  • Personel belgelendirme

Bütün bu hizmetleri verirken, akreditasyon kuruluşu ile ilgili olarak TS ISO/IEC 17011 standardı, uygunluk denetimleri ile ilgili olarak ISO/IEC 17020 ve ISO/IEC 17065 standartları, laboratuvar hizmetleri ile ilgili olarak ISO/IEC 17025 ve ISO 15189 standartları, personel belgelendirme çalışmaları ile ilgili olarak ISO/IEC 17024 standardı ve kalite çalışmaları ile ilgili TS EN ISO 19011 standardı esaslarına uymaktadır.

Kuruluşumuz ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.