ECO Label Standartları

Eco Label Standartları
Eco Label Standartları

Kuruluşumuz ECO Label, faaliyetlerinde, akreditasyon işlemlerinin kapsamına bağlı olarak şu temel standartları dikkate almaktadır:

  • TS ISO/IEC 17011 Uygunluk değerlendirmesi - Uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite eden akreditasyon kurumları için gereklilikler

Bu standart muayene ve uygunluk değerlendirme hizmeti veren kuruluşları akredite eden kuruluşların koşullarını düzenlemektedir. En son yapılan güncelemeler ile standardın kapsamına, esnek akreditasyon, akreditasyon programı, uzaktan denetim, risk ve risk esaslı kontrol gibi yeni kavramlar girmiştir.

  • ISO/IEC 17021 Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar

Bu standart, yönetim sistemleri belgelendirme hizmeti veren kuruluşların akreditasyon koşullarını düzenlemektedir. ECO Label bu standardı aynı zamanda sistem belgelendirme hizmeti veren kuruluşları akredite ederken referans olarak kullanmaktadır.

  • ISO/IEC 17065 Uygunluk değerlendirmesi - Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar

Bu standart, ürün, hizmet ve süreçleri belgelendiren kuruluşların yeterlilik durumuna, tarafsızlığına ve tutarlı yönetimine yönelik koşulları kapsamaktadır.

  • ISO/IEC 17024 Uygunluk değerlendirmesi - Personel belgelendirmesi yapan kuruluşlar için genel şartlar

Bu standart, personel belgelendirmesi uygulamalarının geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması bakımından kalite yönetim sistemi için gerekli koşulları içermekte ve belli gereklilikler doğrultusunda personel belgelendiren kuruluşarda aranan koşulları ortaya koymaktadır.

  • ISO/IEC 17020 Çeşitli tipteki muayene kuruluşların çalıştırılmaları için genel kriterler

Bu standart, sektör ayırımı yapılmadan, muayene işleri yapan tarafsız kuruluşların yeterlilikleri için genel koşulları açıklamaktadır. Ayrıca, TS EN ISO 17020 standardı bağımsızlık kriterlerini de belirlemektedir.

  • ISO/IEC 17025 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar

Bu standart, test ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel koşulları düzenlemekte ve bir laboratuvarın teknik açıdan yeterliliğini ele almaktadır.

  • ISO 15189 Tıbbi laboratuvarlar - Kalite ve yeterlilik için şartlar

Bu standart, tıbbi laboratuvarların akreditasyonu için gereklilikleri düzenlemektedir.

Kuruluşumuz ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.