Akredite Kuruluşlarla İşbirliğini Geliştirme Toplantısı

ECO Label Akredite Kuruluşlarla İşbirliğini Geliştirme Toplantısı’na Katıldı
ECO Label Akredite Kuruluşlarla İşbirliğini Geliştirme Toplantısı’na Katıldı

Örneğin toplantıda Avrupa ülkelerine kıyasla ülkemizde bulunan denetçi ve danışmanların nitelik ve sayıca yeterli olmadığı dile getirilmiştir ve denetçi ve danışman yetiştirme sürecine eğilmek gerektiği söylenmiştir. ECO Label Enstitüsü, bir yandan denetçi sayısını arttırırken bir yandan yetkinlik ve yeterlik konusundaki eksikleri gidermeye ve denetçilik vasfını eğitimlerle yükseltilmeye çalışmaktadır.

Toplantılarda denetçilerin aynı dilde konuşmamaları ve denetimlere tek bir bakış açısı ile bakamamaları eleştirilmiştir. ECO Label Enstitüsü denetçileri, denetimler sırasında uluslararası standartların gereklerinin dışında bir uygunsuzluk varsa bunları uygunsuzluk olarak yazmamaktadır. Ancak standartların bir kısmı yoruma açık olabilir. Bu nokta da ECO Label Enstitüsü, denetçilerin aynı şekilde değerlendirme yapmalarını sağlamak amacı ile bünyesinde çalışmalar yapmaktadır.

ECO Label Enstitüsü, yabancı ülkelerden gelen akreditasyon taleplerinde, ülkemizde yetişmiş teknik denetçiler görevlendirmektedir.

Toplantı ayrıca, akreditasyon konularının üniversite eğitim programlarına girmesi önerilmiştir. Sadece birkaç üniversitede akreditasyon konuları seçmeli ders olarak okutulmaktadır. Ancak ECO Label Enstitüsü, denetçi eğitimleri düzenleyerek denetçilerin standart bilgilerini artırmaya çalışmaktadır.

ECO Label Enstitüsü, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.