ECO Label Akreditasyon Onayı

Akredite olmuş bir belgelendirme kuruluşu veya bir uygunluk değerlendirme kuruluşu ya da bir laboratuvar tarafından verilen belgeler ve raporlar, söz konusu ürün veya hizmetlerin gerekli koşulları sağlamakta olduğuna yönelik olarak, üçüncü kişilere güven vermektedir. Bu şekilde akreditasyon sistemi, özellikle uluslararası ticarette teknik engellerin ortadan kaldırılmasına ve tarafların birbirlerine güven duymalarına imkan vermektedir.

Avrupa Birliği ülkelerinde akreditasyon uygulaması 765/2008 sayılı direktif ile hayata geçmiştir. Bu direktif, ürünlerin pazarlanması ile ilgili akreditasyon ve piyasa gözetimi koşullarını belirlemektedir. Bu direktif ile birlikte akreditasyon faaliyetleri yasal bir düzene kavuşmuştur. Diğer ülkelerdeki akreditasyon faaliyetleri de belli kurallara bağlanmıştır. Ulusal akreditasyon kuruluşlarının yapılanmasına yönelik kriterler de bu direktifte yer almaktadır.

Kuruluşumuz ECO Label Enstitüsü bu kapsamda kurulumuş bir akreditasyon kuruluşudur. Akreditasyon çalışmalarını belirlenen süreçler doğrultusunda gerçekleştirmekte ve uluslararası standartlar, sektöre özgü koşullar, diğer uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından hazırlanan rehber dokümanlar ve dünyanın her yerinde kabul gören gereklilikler doğrultusunda, talep eden belgelendirme ve muayene kuruluşlarını ve laboratuvarları akredite etmektedir.

ECO Label Enstitüsü bünyesinde yer alan karar organları, bu sayılan kriterler dışında akreditasyon hizmetlerinin küresel anlamda kabulünü sağlamak amacı ile, Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF), Uluslararası Laboratuvar Akreditasyonu Birliği (ILAC) ve Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) gibi uluslararası organizasyonlar ile işbirliği yapmakta ve çok taraflı tanınma anlaşmaları yapmaktadır.

Bu çerçevede verilen akreditasyon kararları dünyanın her yerinde kabul görmektedir. Aynı şekilde bu kuruluşların ve laboratuvarların düzenledikleri belgeler ve raporlar da dünyanın her yerinde kabul görmektedir.

Kuruluşumuz ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.