ECO Label Akreditasyon Süreci

ECO Label Enstitüsü’ne başvurarak akredite edilmelerini talep eden belgelendirme kuruluşları, uygunluk değerlendirme ve muayene kuruluşları ve laboratuvarların akreditasyonu gerçekleştirilirken esas alınan başlıca unsurlar şunlardır:

  • Tarafsızlık, bağımsızlık ve yeterlilik kriterlerini belirleyen uluslararası standartlar
  • İlgili sektöre özgü koşullar
  • Uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından hazırlanan rehber dokümanlar
    Bütün dünyada kabul gören gereklilikler

ECO Label Enstitüsü, bütün bu unsurları esas alarak akreditasyon sürecini başlatmakta ve belirlenen süreçler doğrultusunda kuruluşları akredite etmektedir.

ECO Label akreditasyon süreci birkaç aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama ilgili kuruluş ile akreditasyon sözleşmesinin yapılmasıdır. Bu sözleşmede kuruluşun talepleri, akreditasyonun koşulları, dayanakları ve çalışmanın yöntemi, süresi ve maliyeti yer almaktadır.

Akreditasyon sürecinin ikinci aşaması, denetçilerin atanması ve kuruluş tarafından teslim edlen bilgi ve belgeler üzerinden ön incelemenin yapılmasıdır. Bu aşamada problem olabilecek bütün uygunsuzluklar çözülmüş olmalıdır.

Akreditasyon sürecinin üçüncü aşaması, denetçiler tarafından kuruluşun çalışma ortamında gerçrekleştirilecek iş üzeri denetimleridir. Bu denetimler daha ayrıntılıdır ve karşılaşılan uygunsuzlukların o anda düzeltilmesi gerekmektedir. Süre alacak uygunsuzluklar içinse süre verilerek giderilmesi talep edilir.

Akreditasyon sürecinin dördüncü aşaması denetçilerin rapor düzenlemesidir. Gözlemlenen bütün hususlar, olumlu ve olumsuz yanları ile bu raporda yer alır.

Nihayet akreditasyon sürecinin son aşaması karar aşamasıdır. ECO Label Enstitüsü’nde akreditasyon kararları için oluşturulan komitede denetçi raporu değerlendirilir. Bu noktada hiçbir uygunsuzluğun ve anlaşılmadık bir noktanın kalmaması gerekir. Eğer komite, kuruluşun faaliyetleri konusunda ikna olursa, kuruluşun akredite edilmesine karar verir.

Ancak ikna olunmaz ise ya talep geri çevrilir ya da belirlenen eksiklerin giderilmesi ve yeniden denetimden geçilmesi yönünde karar verir.

Kuruluşumuz ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.