ECO Label Birçok Ülkede Sertifikasyon Programı Yapıyor

ECO Label Birçok Ülkede Sertifikasyon Programı Yapıyor
ECO Label Birçok Ülkede Sertifikasyon Programı Yapıyor

ECO Label Enstitüsü’nün dünya çapındaki bu çalışmaları ile ülkemizde üretilen mal ve hizmetlerin kalitesi de yükselmiş olmakta, dolayısıyla ülkemizin ihracat kapasitesi artmaktadır.

ECO Label Enstitüsü, stratejik bir yönetim anlayışına sahiptir ve sunduğu hizmetleri ve sahip olduğu kaynakları etkin, verimli, planlı ve ölçülebilir şekilde kullanmaktadır. Bu doğrultuda, mevcut ve yeni akreditasyon alanlarında etkin, güvenilir ve yeterli düzeyde hizmet sunmaktadır. Aynı zamanda akreditasyon bilincinin yaygınlaştırılması yönünde ülke içinde ve dışında faaliyetlere ağırlık vermektedir.

Özellikle az gelişmiş ülkelerde akreditasyon hizmetlerinin anlaşılması ve yaygınlaşması konusunda yerel kaynaklarla işbirliği yapılmakta ve toplumun bilinçlenmesi yönündeki çalışmalara destek olunmaktadır. Bu çerçevede akreditasyon ve akreditasyon standartları konularında eğitimler verilmekte, tanıtımlar ve bilinçlendirme toplantıları yapılmakta ve karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunulmaktadır.

ECO Label Enstitüsü, gelişmekte olan ülkelerden de akreditasyon talepleri almaya devam etmektedir. Bütün faaliyetlerinde

ECO Label Enstitüsü, saydamlık ve hesap verilebilirliği ön planda tutmaktadır.

ECO Label Enstitüsü, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.