ECO Label’i Kimler Alabilir

Bir kısım belgelendirme kuruluşları çeşitli yönetim sistemleri için belgelendirme hizmetleri vermektedir. Örneğin,

 • ISO 9001 Kalite yönetim sistemi
 • ISO 14001 Çevre yönetim sistemi
 • ISO 22000 Gıda güvenliği yönetim sistemi
 • ISO 27001 Bilgi güvenliği yönetim sistemi
 • ISO 10002 Müşteri şikayet yönetim sistemi
 • ISO 50001 Enerji yönetim sistemi
 • ISO 22301 İş sürekliliği yönetim sistemi
 • ISO 31000 Kurumsal risk yönetim sistemi

Bir kısım belgelendirme kuruluşları ürün ve hizmet belgelendirmesi yapmaktadır. Örneğin,

 • EurepGAP belgelendirmesi
 • GlobalGAP belgelendirmesi
 • Organik tarım belgelendirmesi
 • İyi tarım uygulamaları belgelendirmesi
 • GMP iyi üretim uygulamaları belgelendirmesi
 • FSC-COC orman yönetim sistemi belgelendirmesi
 • BRC FOOD gıda belgelendirmesi
 • RoHS belgelendirmesi
 • HACCP kritik kontrol noktalarında tehlike analizi belgelendirmesi
 • Helal islami uygunluk belgelendirmesi

Bir kısım belgelendirme kuruluşları muayene ve kontrol hizmetleri vermektedir. Örneğin

 • Makinaların güvenlik muayenesi
 • Forklift muayane
 • Vinç muayane
 • Platform muayane
 • Transpalet muayane
 • Caraskal muayane
 • Araç kaldırma lifti muayane
 • Kazanlar ve basınçlı kaplar muayane
 • Asansör muayane
 • Elektrik panosu muayane
 • Katodik koruma ölçümleri muayane
 • Paratoner muayane
 • Gürültü ve titreşim kontrolleri

Bir kısım laboratuvarlarda, çok farklı sektörler için çok sayıda ölçüm, test, analiz ve değerlendirme hizmetleri verilmektedir. Örneğin,

 • Tekstil testleri
 • Boya analizleri
 • Gıda analizleri
 • Yem analizleri
 • Su analizleri
 • Çevre testleri
 • Toprak analizleri
 • Kozmetik testleri
 • Temizlik ve deterjan testleri
 • Fiziksel analizler
 • Kimyasal analizler
 • Mikrobiyoloji analizleri
 • Moleküler biyoloji testleri
 • Biyogenetik analizler
 • Katkı analizleri
 • Kalıntı analizleri
 • Mineral analizleri
 • Mikotoksin analizleri
 • İş hijyeni test ve analizleri
 • Enstrümental analizler

Yukarıda örnekleri verilen hizmetleri veren bütün kuruluşlar, ECO Label Enstitüsü’ne, akredite olmak amacı ile başvuru yapabilirler.

Kuruluşumuz ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.