ECO Label Kullanım Kriterleri Nelerdir

ECO Label Enstitüsü, akredite ettiği belgelendirme ve muayene kuruluşlarına ve laboratuvarlara, akreditasyon sözleşmesinde yer alan koşullarda akreditasyon markası kullanma yetkisi vermektedir.

Bu kapsamda olmak üzere, belgelendirme kuruluşları, muayene ve değerlendirme kuruluşları ve laboratuvarlar, düzenledikleri belegeler, raporlar ve her türlü basılı dokümanlarda ve malzemelerde ECO Label logosu ve markası kullanır.

ECO Label Enstitüsü, resmi internet sitesinde, akredite edilen kuruluşların ve laboratuvarların ECO Label markasını kullanmasına yönelik koşulları yayınlamıştır.

ECO Label markası, isim ve logodan oluşmaktadır. Marka üzerinde ayrıca ilgili akreditasyon numarası ve akreditasyona konu olan standardın numarası da yer almaktadır. ECO Label Enstitüsü tarafından akredite edilen kuruluşlar ECO Label markasını, akreditasyon statülerini kanıtlamak için kullanmaktadır.

ECO Label Enstitüsü, sistem, ürün, hizmet ve personel belgelendirme kuruluşlarının ve kalibrasyon, test ve tıbbi laboratuvarların yeterliliklerini denetlemek ve akredite etmekten sorumludur. Bu nedenle belli süreçlerden geçemeyen söz konusu kuruluşlara marka kullanım izni verilmez.

Söz konusu kuruluşlar ayrıca, Avrupa Akreditasyon Birliği, Uluslararası Akreditasyon Forumu ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği logo ve markalarını da kullanamazlar.

ECO Label Enstitüsü tarafından akredite kuruluşlar, düzenledikleri belge ve raporlarda, kırtasiye malzemelerinde, tanıtım broşürlerinde ve akreditasyon faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen bütün çalışmalarında ECO Label marka ve logosunu kullanabilirler.

ECO Label logosu ve markasının formatı, boyutları, rengi ve başka özellikleri, ECO Label Enstitüsü tarafından yayınlanan ilgili dokümanda ayrıntıları ile yer almaktadır. Söz konusu dokümanda ayrıca ECO Label logo ve markasının kullanımına yönelik kriterler ve kısıtlar da yer almaktadır.

Kuruluşumuz ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.