ECO Label Nasıl Alınır

Ülkemizden olsun yabancı ülkelerden olsun, aşağıda sayılan alanlarda hizmet veren kuruluşlar ECO Label Enstitüsü’ne müracaatta bulunarak akredite edilmelerini talep edebilirler:

  • Çeşitli yönetim sistemleri belgelendirmesi yapan kuruluşlar
  • Ürün belgelendirmesi yapan kuruluşlar
  • Muayene hizmeti veren kuruluşlar
  • Yeterlilik testi sağlayan kuruluşlar
  • Personel belgelendirmesi yapan kuruluşlar
  • Test ve kalibrasyon laboratuvarları

Bu alanlarda faaliyet gösteren ve belgelendirme yapan kuruluşların ECO Label Enstitüsü’ne başvurarak form doldurmaları gerekmektedir. ECO Label Enstitüsü’nün gerekli çalışmaları başlatması ve planlaması için başvuru yapan kuruluşların akreditasyon denetimleri başlamadan önce vermeleri gereken bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak sunmaları gerekmektedir. ECO Label Enstitüsü denetimcileri ilk adımda bu belgeler üzerinde bir inceleme başlatmakta ve akabinde yerinde denetim çalışmalarına başlamaktadır.

Denetimler sırasında belirlenen uygunsuzluklar varsa ve kısa sürede giderilebilecek nitelikte ise, denetçiler nihai raporu düzenlemeden önce bu uygunsuzlukların giderilmesi bekleyebilir. Giderilmesi için zaman ihtiyaç duyulacak uygunsuzluklar için süre verilerek giderilmesi beklenebilir.

Denetimler tamamlandıktan sonra denetçiler tarafından hazırlanan rapor ECO Label Enstitüsü yönetimine sunulur. Bu rapor olumlu ise hazırlanan dosya ECO Label Enstitüsü karar organlarına sunulur. Son kararı ilgili komite verecektir. Bu karar verilirken yürürlükte olan akreditasyon standartları, genel kriterler ve denetim, test, muayene ve değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır.

Akreditasyon için başvurunun nasıl yapılacağını ve çalışmaların hangi süreçlerden geçeceğini açıklayan dokümanlar ve başvuru formları ECO Label Enstitüsü internet sitesinde yer almaktadır. Bunun dışında tereddüt duyulan her konuda ECO Label Enstitüsü yönetici ve çalışanlarına danışmak da mümkündür.

Kuruluşumuz ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.