ECO Label Nedir

ECO Label™, dünya çapında uygulanan gönüllü bir çevresel performans belgelendirme ve etiketleme yöntemidir. Ekolojik etiket, belirli bir ürün veya hizmet kategorisi içinde genel olarak çevresel olarak tercih edilebilir olduğu kanıtlanmış ürünleri veya hizmetleri tanımlar.
ECO Label, ürünlerin üretim ve kullanım aşamalarında diğer ürünlere kıyasla çevreye daha az zarar verdiği düşünüldüğü takdirde ürünlere eklenen etiketlerdir.
Üreticiler ve hizmet sağlayıcılar tarafından geliştirilen "Ekolojik" sembollerin veya iddia beyanlarının aksine, en güvenilir etiketler, yaşama dayalı şeffaf çevresel liderlik kriterlerini karşıladığı bağımsız olarak belirlenen belirli ürünler veya hizmetler için tarafsız bir üçüncü taraf ECO Label tarafından verilir.

ECO Label Enstitüsü bir akreditasyon kuruluşudur. Akreditasyon, bilindiği gibi, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından, belgelendirme kuruluşlarının, muayene ve değerlendirme kuruluşlarının ve laboratuvarların ulusal ve uluslararası kabul gören standartlara ve teknik koşullara göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve belli dönemlerde denetlenmesi yönünde yürütülen çalışmalardır.

ECO Label Enstitüsü de bir akreditasyon kuruluşu olarak, çeşitli yönetim sistemleri belgelendirmesi, ürün ve hizmet belgelendirmesi, personel belgelendirmesi ve laboratuvar belgelendirmesi gibi konularda, bu yönde hizmet veren kuruluşları akredite etmekte ve yetkilendirmektedir.

ECO Label Enstitüsü, çeşitli yönetim sistemlerinin belgelendirilmesi çalışmalarında ISO/IEC 17021 standardını esas almakta ve ilgili kuruluşları bu yönde değerlendirmekte ve akredite etmektedir.

Ürün ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar, ISO/IEC 17065 standardı koşulları doğrultusunda akredite edilmektedir.
Personel belgelendirmesi yapan kuruluşlar, ISO/IEC 17024 standardı kriterlerine uygun şekilde akredite edilmektedir.

ECO Label Enstitüsü, ölçüm, test ve analiz hizmetleri veren laboratuvarların belgelendirilmesi çalışmalarında da ISO/IEC 17025 ve ISO 15189 standartlarını esas almakta ve ilgili kuruluşları bu yönde akredite etmektedir.

ECO Label Enstitüsü olarak, bu değerlendirme, belgelendirme ve akreditasyon çalışmalarında, TS ISO/IEC 17011 Uygunluk değerlendirmesi - Uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite eden akreditasyon kurumları için gereklilikler standardı koşulları doğrutusunda faaliyet gösterilmektedir.

ECO Label, günümüzde uluslararası alanda akreditasyon hizmetleri veren, dünyanın her yerinden belgelendirme kuruluşlarını, muayene ve değerlendirme kuruluşlarını ve laboratuvarları akredite eden, dev bir kuruluştur.
Faaliyetleri sadece söz konusu kuruluşların akreditasyonu ile sınrlı kalmamakta, aynı zamanda akreditasyon sisteminin genişlemesi ve güçlenmesi yönünde yerli ve yabancı kuruluşlar ile ortak çalışmalar yürütmektedir.

Kuruluşumuz ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.