ECO Label Üniversiteler İle İşbirliğini Sürdürüyor

ECO Label Üniversiteler İle İşbirliğini Sürdürüyor
ECO Label Üniversiteler İle İşbirliğini Sürdürüyor

Uluslararası İşletme Yönetimi Akreditasyonu Vakfı da (FIBAA) ağırlıklı olarak hukuk ve sosyal bilimler dahil olmak üzere üniversitelerin ekonomi ve yönetim programlarını denetleyen bir kuruluştur.

Ülkemizde Mimarlık Akreditasyon Kurulu (MİAK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yasası gereğince kurulan ve mimarlık eğitimi veren üniversite programlarını denetleyen bir kuruluştur.

Yukarıdaki örnekler dışında daha birçok ulusal ve uluslararası alanda hizmet veren akreditasyon kuruluşları bulunmaktadır.
Bu noktada ECO Label Enstitüsü, sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve yüksek öğretim programlarının akreditasyonu konusunda üniversiteler ile ortak çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Üniversitelerin ve yüksek öğretim kuruluşlarının akredite olmaları, eğitim kalitelerini belgelemek anlamına gelmektedir. Fen edebiyat fakülteleri, mühendislik fakülteleri, tıp fakülteleri, hukuk fakülteleri ve daha birçok fakülte ve yüksek öğretim kuruluşu, ECO Label Enstitüsü’nden akredite olarak, eğitimlerinin belli bir standartı yerine getirdiğini ve eşdeğerliliklerini kaıtlamış olmaktadır.

ECO Label Enstitüsü, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.