Neden ECO Label

Akreditasyon, sistem belgelendirme kuruluşlarının, muayene ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarının, personel belgelendirme kuruluşlarının ve laboratuvarların faaliyetlerine değer katan bir unsurdur. Çünkü ancak bu şekilde dünya genelinde kabul edilebilirlikleri ve güvenilirlikleri atmaktadır.

Bu çerçevede söz konusu kuruluşları akredite eden kuruluşumuz ECO Label Enstitüsü, üçüncü taraf, bağımsız ve tarafsız bir kuruluştur. Gerçekleştirilen çalışmalar ile, akredite edilen kuruluşların düzenledikleri belgeler ve raporların güvenilirliği ve geçerliliği desteklenmiş olmaktadır.

Aynı zamanda ECO Label Enstitüsü tarafından yapılan karşılıklı uluslararası kabul ve anlaşmalar sayesinde, akredite edilen kuruluşların düzenledikleri belge ve raporlar dünya çapında kabul görmektedir. Bu şekilde, bir yandan ECO Label Enstitüsü kendi faaliyetlerinde TS ISO/IEC 17011 Uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite eden akreditasyon kurumları için gereklilikler standardına tabi olurken, bir yandan da örneğin,

  • Yönetim sistemleri belgelendirme çalışmaları yapan kuruluşları ISO/IEC 17021 standardı kriterlerine göre
  • Ürün ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşları ISO/IEC 17065 standardı kriterlerine göre
  • Personel belgelendirmesi yapan kuruluşları ISO/IEC 17024 standardı kriterlerine göre
  • Çeşitli tipteki muayene kuruluşlarını ISO/IEC 17020 standardına göre ve
  • Laboratuvarları ISO/IEC 17025 ve ISO 15189 standartlarına göre değerlendirmekte ve akredite etmektedir.

ECO Label Enstitüsü tarafından akredite edilen bir kuruluş veya laboratuvar tarafından verilen uygunluk belgesine sahip bir ürün veya hizmet, dünyanın her yerinde güven telkin etmektedir.

Günümüzde hangi sektörde faaliyet gösteriyor olursa olsun, yönetim sistemlerini belegelendirmek, ürün veya hizmetlerini belgelendirmek, muayene ve uygunluk değerlendirmesi yaptırmak ya da herhangi bir ölçüm, test ve analiz hizmeti almak isteyen işletmeler, bu hizmetleri, akredite edilmiş bir kuruluştan almayı tercih etmektedir.

Kuruluşumuz ECO Label, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösterecek belgelendirme ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve laboratuvarlara akreditasyon hizmeti vermektedir.